728 x 90

۱۴۴ گردان سایبری رژیم در فضای مجازی‌ در وحشت از شبکه‌های اجتماعی فعالند !

ترس و وحشت رژیم از شبکه های اجتماعی
ترس و وحشت رژیم از شبکه های اجتماعی

سرکرده سپاه ضد محمد رسول‌الله روز سه‌شنبه ۲۷آبان در وحشت از شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد لشکر سایبری این سپاه متشکل از ۱۴۴گردان سایبری مشغول کارهایی چون «بصیرت‌افزایی و رفع ابهام آفرینیها و دروغ‌گوییهای معاندین» در فضای مجازی است.

محمدرضا یزدی هم‌چنین در تشدید هر چه بیشتر سرکوب گفت: «پنج مرکز امر به معروف و نهی از منکر در تمام سطوح و موضوعات» از سوی سپاه تهران خبر داد و گفت که هدف از ایجاد چنین مراکزی «فقط حجاب نخواهد بود».

وی در پایان اضافه کرد: «از ابتدای سال۹۹ در ارتباط با ایجاد امنیت در سطح شهر همکاریهایی داشته‌ایم، در هفته‌های آتی نیز که با دو هفته تعطیلی مواجه هستیم با دوستان نیروی انتظامی همکاریهایی خواهیم داشت».