728 x 90

قیام سراسری، شماره ۲۳۵

۱۴۱ امین روز قیام، خیزش مردم زاهدان و تظاهرات در خاش، سنندج و گالیکش

اطلاعیه شورای ملی مقاومت ایران
اطلاعیه شورای ملی مقاومت ایران

شورای ملی مقاومت ایران -سربرگ

قیام سراسری، شماره ۲۳۵

۱۴۱ امین روز قیام، خیزش مردم زاهدان و تظاهرات در خاش، سنندج و گالیکش

”مرگ بر خامنه‌ای؛ مرگ بر بسیجی”، ”چه دار باشه چه زندان ایستاده‌ایم تا پایان”، ”می‌کشم می‌کشم، آن که برادرم کشت”

”مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر”، ”ولایت، وکالت دوروی یک سکه ”و ”شاهزاده آقازاده قدغن“

جمعه ۱۴بهمن در صد و چهل و یکمین روز قیام سراسری، هزاران نفر از مردم شجاع زاهدان، به‌رغم دستگیریهای گسترده و تدابیر و اقدامات سرکوبگرانه شدید سپاه و نیروهای سرکوبگر خامنه‌ای، بار دیگر پس از نماز جمعه در خیابانهای شهر دست به تظاهرات ضدحکومتی زدند. تظاهر کنندگان شعار می‌دادند: «مرگ بر خامنه‌ای»، «مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر»، «چه‌دار باشه چه زندان، ایستاده‌ایم تا پایان»، «قسم به خون یاران، ایستاده‌ایم تا پایان»، «می‌کشم می‌کشم، آن که برادرم کشت»، «زندانی سیاسی آزاد باید گردد»، «این‌همه سال جنایت، مرگ بر این ولایت»، «تجاوز جنایت، مرگ بر این ولایت».

تظاهر کنندگان پلاکاردهایی حمل می‌کردند که روی آن نوشته بود: «از زاهدان تا کردستان، جانم فدای ایران»، «از بلوچستان تا تهران و کردستان، جانم فدای ایران»، «شاهزاده، آقازاده، قدغن»، «ولایت، وکالت دو روی یک سکه»، «زیر بار ستم نمی‌کنیم زندگی، جان فدا می‌کنیم در ره آزادگی، «لحظه به لحظه گویم زیر شکنجه گویم، یا شهادت یا آزادی»، «طناب دار جلاد برگردن دماوند، دیگر اثر ندارد» و «اعدام بلوچ یعنی سرنگونی نظام».

مردم خاش نیز پس از نماز جمعه بار دیگر با شعارهای «مرگ بر خامنه‌ای» تظاهرات اعتراضی برپا کردند. مأموران سرکوبگر به سمت تظاهر کنندگان گاز اشک‌آور پرتاب کردند. زنان و دختران آزادیخواه بلوچ نیز با در دست داشتن پلاکارد، به دستگیری و سرکوب روحانیان اهل سنت در بلوچستان و کردستان اعتراض کردند.

مردم و نمازگزاران در سنندج نیز در اعتراض به ربوده شدن ماموستاهای شهر، ماموستا ابراهیم کریمی ننله و ماموستا لقمان امینی در مقابل مسجد جامع ننله با شعار «مرگ بر دیکتاتور» و «مرگ بر جاش» دست به تظاهرات زدند و خواستار آزادی آنها شدند.

هموطنان ترکمن و بلوچ در شهر گالیکش استان گلستان در اعتراض به احضار و ادامه فشارها بر امام جمعه اهل سنت این شهر مولوی محمد حسین گرگیج در مقابل خانه او تجمع کردند و شعارهای ضدحکومتی سر دادند.

خانم مریم رجوی با درود به هموطنان دلیر بلوچ در زاهدان و دیگر شهرها که به‌رغم تدابیر وحشیانه نیروهای سرکوبگر بر خواست مردم ایران برای سرنگونی پافشاری می‌کنند گفت آنها نشان دادند که هم صدا با همه مردم ایران هر گونه دیکتاتوری را رد می‌کنند و خواستار یک جمهوری دموکراتیک مبتنی بر آرای عموم مردم هستند.

 

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۱۴ بهمن ۱۴۰۱ (۳ فوریه ۲۰۲۳)

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/a07b4a83-3610-4373-8235-d02f3a2d8f05"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات