728 x 90

گورخوابی، نماد برجسته فقر

بر اساس آمارهای ارائه شده

۳۳ درصد جمعیت کشور یعنی ۲۶میلیون نفر دچار «فقر مطلق»

و شش درصد زیر «خط گرسنگی» هستند.

 

بین ۲۵ تا ۳۰میلیون نفر زیر خط «فقر نسبی» زندگی می‌کنند.

شش درصد از جمعیت کشور یعنی پنج میلیون نفر زیر «خط گرسنگی» هستند و درآمد آنها حتی هزینه غذایشان را تأمین نمی‌کند

.

از جمله کسانی که زیر خط گرسنگی هستند گور‌خوابها و کارتن‌خوابها هستند

 

در ایران بیش از ۱۹میلیون نفر حاشیه نشین وجود دارد

 

فقط در تهران بیش از ۳۰هزار کارتن خواب وجود دارد که ۵۰۰۰نفر از آنان زن می‌باشند.

 

زندگی در میان گورها، تنفس در هوای مرگ

 

نخستین بار پدیدهٔ گورخوابی در سال ۱۳۹۵ با گزارش روزنامه شهروند درباره ۵۰گورخواب قبرستان نصیرآباد شهریار تهران مورد توجه قرار گرفت.

 

اعتیاد، فقر و معضل وجود سرپناه از جمله مهمترین عواملی بود که سبب انتخاب «گور» برای زندگی شده بود،

 

امام جمعه زابل:

۶هزار گورخواب سیستان چشمی را بینا و گوشی را شنوا نکرد.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/e4218dd7-378d-4ad1-b127-dfa38ae17d6c"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات