728 x 90

گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل در باره اعدام‌های شتابزده، خودسرانه و فراقضایی به مجمع عمومی در مورد گورهای جمعی و حقوق بشر

مجمع عمومی ملل متحد
مجمع عمومی ملل متحد

امروز ۶آبان۹۹ اگنس کالامار، گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره اعدام‌های شتاب‌زده، خودسرانه و فراقضایی، گزارش مفصلی در مورد گورهای جمعی و حقوق‌بشر به مجمع عمومی سازمان ملل ارائه کرد.

گزارشگر ویژه نوشته است: «گورهای جمعی صحنه‌های جنایت هستند و حاوی آثار و شواهدی هستند که به نقض گسترده و فجیع حقوق‌بشر اشاره دارند.

بر اساس قوانین بین‌المللی، دولت‌ها موظف هستند که به دنبال کشف و شناسایی بقایای جانباختگان ناپدیدشده و بازپس دادن بقایا به خانواده‌ها باشند و دسترسی خانواده‌ها به محل دفن عزیزان‌شان را فراهم آورند.

گورهای جمعی عموماً حکایت از این واقعیت دارند که با بقایای جان‌باختگان رفتار‌های غیرقانونی صورت گرفته و هدف از این اعمال غیرقانونی نه تنها جلوگیری از تحویل بقایا به خانواده‌ها بلکه سد کردن مسیر دادخواهی و عدالت قضایی بوده است».

به گفته گزارشگر ویژه، «آنچه گورهای جمعی را از سایر مکانهای دفن جمعی متمایز می‌کند، تلاش برای سرکوب یا حتی محو هویت فرد جانباخته پس از مرگ است».

گزارشگر ویژه در بخشی از گزارش خود به تخریب گورهای جمعی مربوط به کشتار ۶۷ در ایران از طریق مسطح‌سازی به‌وسیله بولدوزر، ساخت جاده و ساختمان، انباشت زباله یا ساخت قبرهای جدید در محل گورهای جمعی، اشاره کرده است و همین طور نوشته است که افراد در ایران به‌خاطر پیگیری وضعیت گورهای جمعی و صحبت کردن از آنها با زندان روبه‌رو شده‌اند. (تلگرام عفو بین‌الملل ۶آبان۹۹)