728 x 90

گزارش مردمی از وضعیت بحرانی رشت

 گزارش مردمی از وضعیت بحرانی رشت
گزارش مردمی از وضعیت بحرانی رشت

این گزارش توسط مردم شهر رشت تنظیم شده است.

  • در جریان بارش برف اخیر در شهر رشت همه ارگانهای رژیم زمین‌گیر شده‌اند. آب و برق و تلفن و اینترنت قطع و یا نزدیک به قطع شدن و غیرقابل استفاده هستند. مردم در شهر رشت با کمبود آب شرب مواجه هستند و برای تأمین آب یا برف آب می‌کنند و یا آب ناودانیها رو جمع می‌کنند. آب معدنی کمیاب شده است. برق نیست.
  • به‌خصوص در جریان سالگرد ۲۲ بهمن مردم فقط به ایادی رژیم فحش می‌دادند. راهها عمدتاً بسته شده و اقدامی برای باز کردن راه‌ها انجام نمی‌شود.
  • نانواییها به‌خاطر نبود برق اکثراً تعطیل شدند.
  • یکی از معجزات عجیب، شکسته شدن تعداد زیادی تیر برق است که معلوم نیست این تیرها چگونه ساخته شده‌اند که با یک برف از کمر خم می‌شوند.

 گزارش مردمی از وضعیت بحرانی رشت

 گزارش مردمی از وضعیت بحرانی رشت

گزارش مردمی از وضعیت بحرانی رشت