728 x 90

گزارش تلویزیون الغد از کنوانسیون ایرانیان در واشینگتن

تلویزیون الغد - کنوانسیون ایرانیان در واشینگتن
تلویزیون الغد - کنوانسیون ایرانیان در واشینگتن

تلویزیون الغد طی گزارشی که مستقیماًً از  کنوانسیون ایرانیان در واشینگتن پخش کرد گفت:

   از جمله محور‌هایی که در این کنوانسیون مطرح شد پرونده اتمی رژیم ایرا ن و فعالیتهای بی‌ثبات کننده آن در کشورهای منطقه و  دخالتهایش در کشورهای عربی و اخیراً در مراکش بود. اپوزیسیون ایران در آمریکا  این موضوع را به بحث گذاشت. این کنوانسیون بزرگترین کنوانسیونی بود که برگزار می‌شود به‌ویژه این‌که برگزاری آن نزدیک به اعلام موضع آمریکا نسبت به  توافق اتمی است.

 مطلع شدم که  بسیاری از مسؤلان آمریکایی در این کنوانسیون برای شنیدن نقطه‌نظر بخشهای وسیعی  از ایرانیهای مقیم اروپا و آمریکا حضور دارند.  همچنین مطلع شدیم که اطلاعات دقیقی در مورد خطر برنامه اتمی رژیم ایران  که حتی برای خود ایرانیها در داخل ایران خطرناک است  ارائه شده است. حکومت ایران برای منافع خودش مردم ایران را به خطر  می‌اندازد. این موضوعات و پروندهها  در این کنوانسیون که یک روز به طول انجامید به بحث گذاشته شد.

 در واشینگتن نمایندگان تمامی سازمانهای مخالف ایرانی در این کنوانسیون حضور یافتند و هر نماینده‌ای پرونده‌‌یی را به کنوانسیون ارائه داد و اطلاعیه نهایی تنها برای دولت آمریکا نخواهد بود بلکه برای اتحادیه اروپا نیز خواهد بود  مطلع شدیم که این اطلاعیه خواهان توقف برنامه اتمی رژیم ایران است .  برنامه اتمی رژیم ایران تنها برای صلح و امنیت جهان خطرناک نیست بلکه برای مردم ایران هم خطرناک است.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات