728 x 90

گزارشی از فعالیت کانونهای شورشی: شعار ما یک کلام، ملا برو والسلام

گزارشی از فعالیت کانونهای شورشی در شهرهای ایران
گزارشی از فعالیت کانونهای شورشی در شهرهای ایران

فعالیت کانونهای شورشی که برای هر چه شعله ورتر کردن اعتراض، قیام و خیزش مردم به‌جان آمده، هم‌چنان ادامه دارد عامل ابراز وحشت بی‌پایان سران و کارگزاران رژیم ضدبشری ولایت فقیه شده است.

 

 

دیوارنویسی و پخش تراکت توسط کانونهای شورشی زنجان

اعضای یکی از کانونهای شورشی زنجان اقدام به پخش تراکت و دیوارنویسی در سطح شهر کردند و قطعاتی از فیلم فعالیت هایشان را ارسال کردند. شعارهای مرگ بر اصل ولایت فقیه زنده باد ارتش آزادی – شعار ما یک کلام ملا برو والسلام – مرگ بر خامنه‌ای – مشت در برابر مشت حمله در برابر حمله آتش جواب آتش – سرنگونی رژیم حتمی است ایران آزاد می‌شود – قیام با کانونهای شورشی قیام تا سرنگونی و مرگ بر روحانی بر روی تراکتها به چشم می‌خورد. همچنین شعارهای مرگ بر خامنه‌ای و مرگ بر دیکتاتور دیوارنویسی شدند.

 

پخش تراکت در مشهد و اهواز و دیوارنویسی در زنجان

یکی از کانونهای شورشی مشهد اقدام به نصب تراکت قسمتی از پیام شماره ۱۰ارتش آزادیبخش ملی ایران کردند. جمله مشت در برابر مشت آتش جواب آتش بر این تراکت دیده می‌شود.

کانون شورشی ۳۲۳اهواز نیز اقدام به نصب تراکت حمله در برابر حمله، آتش در برابر آتش کردند.

یکی از کانونهای شورشی زنجان نیز اقدام به دیوارنویسی شعار مشت در برابر مشت کردند.

 

دیوارنویسی در بوئین‌زهرا و جاده قم و قزوین

جمله مشت در برابر مشت توسط یکی از کانونهای شورشی در بوئین‌زهرا دیوارنویسی شد.

اعضای یکی از کانونهای شورشی نیز در نقاط مختلف جاده قم اقدام به دیوارنویسی جمله حمله جواب حمله، آتش جواب آتش کردند.

در نقاط مختلف قزوین نیز جمله، حمله جواب حمله، مشت در برابر مشت، آتش جواب آتش توسط اعضای یکی از کانونهای شورشی دیوارنویسی شد.

 

دیوارنویسی در ساوه و نصب تراکت در اردبیل، کردستان و کرمانشاه

جمله حمله جواب حمله، آتش جواب آتش توسط یکی از کانونهای شورشی ساوه در نقاط مختلف، دیوارنویسی شد.

اعضای کانون شورشی ۵۶۰اردبیل، نیز اقدام به نصب تراکت کردند. بر روی تراکت نصب شده جمله‌ای از پیام شماره ۱۰ارتش آزادیبخش ملی ایران با این مضمون دیده می‌شود«مشت در برابر مشت، آتش جواب آتش، حمله در برابر حمله».

در کردستان نیز تراکتهایی از جملات پیام ارتش آزادیبخش توسط اعضای کانونهای شورشی پخش شد.

کانون شورشی ۱۱۲کرمانشاه نیز اقدام به نصب تراکت «مشت در برابر مشت حمله در برابر حمله آتش جواب آتش بر روی یک پل عابر پیاده کردند.

 

دیوارنویسی پخش تراکت در تهران و یزد

یکی از کانونهای شورشی تهران اقدام به پخش تراکت جملاتی از پیام ارتش آزادیبخش کرد.

عضو کانون شورشی ۱۰۱تهران نیز در پیامی گفت: برادر مسعود من آماده‌ام برای سرنگونی رژیم پلید آخوندی، هم‌چنان که گفتید مشت در برابر مشت حمله در برابر حمله آتش جواب آتش، پیامت را شنیدم حاضر حاضر حاضر.

چند تن از اعضای کانون شورشی ۳۱۱یزد نیز در پیامی گفتند: درود بر همه قیام آفرینان، باز می‌آییم جلادان، مشت در برابر مشت حمله در برابر حمله آتش جواب آتش.

همچنین اعضای کانون شورشی دیگری در تهران اقدام به دیوارنویسی جمله، حمله در برابر حمله مشت در برابر مشت کرده و فیلم اقدامشان را ارسال کردند.

 

دیوارنویسی در تهران و شیراز – پخش تراکت توسط کانون شورشی۴۰۴

در نقاط مختلف تهران شعار مرگ بر خامنه‌ای توسط یکی از اعضای کانونهای شورشی دیوارنویسی شد.

اعضای کانونهای شورشی شیراز نیز جمله آتش جواب آتش را دیوارنویسی کردند.

اعضای کانون شورشی ۴۰۴نیز اقدام به نصب پیام شماره ۱۰ارتش آزادیبخش ملی ایران و تراکت مشت در برابر مشت حمله در برابر حمله آتش جواب آتش بر ایستگاه اتوبوس مقابل دبیرستان دخترانه مطهر شیراز کردند.

 

بیشتر بخوانید: