728 x 90

گرسنگی ۴۰۰هزار کودک در جنوب غربی جمهوری دموکراتیک کنگو

گرسنگی در جمهوری کنگو
گرسنگی در جمهوری کنگو

صندوق کودکان سازمان ملل متحد، یونیسف، اعلام کرد که ۴۰۰هزار کودک در جنوب غربی جمهوری دموکراتیک کنگو گرسنه و منتظر کمکهای بین‌المللی هستند.

در گزارش یونیسف همچنین آمده است: ۷۷۰هزار کودک در کشور کنگو که در آفریقای مرکزی قرار دارد، دچار سوءتغذیه هستند.از این تعداد وضعیت ۴۰۰هزار کودک گرسنه بسیار حاد است و در صورت نرسیدن کمکهای فوری خطر مرگ آنها را تهدید می‌کند.

بر اساس این گزارش، از هر ۱۰کودکِ زیر ۵سال در این منطقه، یکی مبتلا به سوءتغذیه است.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات