728 x 90

گردهمایی خانواده‌های قربانیان پرواز۷۵۲ در گرامی‌داشت عزیزانشان در پارک پردیسان تهران

گردهمایی خانواده‌های قربانیان پرواز ۷۵۲
گردهمایی خانواده‌های قربانیان پرواز ۷۵۲

شماری از خانواده‌های جان‌باختگان هواپیمای اوکراینی روز پنجشنبه ۱۴اسفند در پارک پردیسان تهران تجمع اعتراضی برگزار کردند و اعلام کردند که حاضر نیستند از خون‌خواهی عزیزانشان پا پس بکشند.