728 x 90

گردهمایی بزرگ مقاومت و جایگاه مجاهدین

گردهمایی ایران آزاد در شرایطی برگزار می‌شود که مجاهدین با مؤسسان پنجم ارتش آزادیبخش، پاسخ یکپایگی رژیم آخوندی را داده‌اند و روزی نیست که شاهد فعالیت‌های راهگشا و ضداختناق آنها نباشیم. همزمان، اشرف‌نشانها و هواداران مجاهدین، خیابانهای جهان را به فریادگاه آزادی تبدیل کرده‌اند.

محکومیت اسدالله اسدی، دیپلمات تروریست رژیم و مزدوران همدست او در دادگاه بلژیک هم یکی دیگر از دست‌آوردهای بین‌المللی مقاومت ایران و مجاهدین بود که یک ضربه کاری به دستگاه تروریسم رژیم زد. بله گردهمایی ایران آزاد در شرایطی برگزار می‌شود که مقاومت مردم ایران با رنج و خون و پایداری در اوج قرار دارد و از آن طرف با رژیمی مواجه هستیم که روزبه‌روز لاغرتر و ضعیف‌تر می‌شود. گردهمایی بزرگ مقاومت در حالی برگزار می‌شود که اعتصابها و اعتراضات اقشار مختلف در داخل ایران ادامه دارد.

روز ۱۹ تیر، روز درخشش جایگاه مقاومت ایران است. گردهمایی بزرگ مقاومت ایران میخی است به تابوت دیکتاتوری ولایت فقیه.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/a8b1f190-c263-4d41-8332-4324f99f2575"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات