728 x 90

گردهمایی بزرگ مقاومت و جایگاه مجاهدین

گردهمایی ایران آزاد در شرایطی برگزار می‌شود که مجاهدین با مؤسسان پنجم ارتش آزادیبخش، پاسخ یکپایگی رژیم آخوندی را داده‌اند و روزی نیست که شاهد فعالیت‌های راهگشا و ضداختناق آنها نباشیم. همزمان، اشرف‌نشانها و هواداران مجاهدین، خیابانهای جهان را به فریادگاه آزادی تبدیل کرده‌اند.

محکومیت اسدالله اسدی، دیپلمات تروریست رژیم و مزدوران همدست او در دادگاه بلژیک هم یکی دیگر از دست‌آوردهای بین‌المللی مقاومت ایران و مجاهدین بود که یک ضربه کاری به دستگاه تروریسم رژیم زد. بله گردهمایی ایران آزاد در شرایطی برگزار می‌شود که مقاومت مردم ایران با رنج و خون و پایداری در اوج قرار دارد و از آن طرف با رژیمی مواجه هستیم که روزبه‌روز لاغرتر و ضعیف‌تر می‌شود. گردهمایی بزرگ مقاومت در حالی برگزار می‌شود که اعتصابها و اعتراضات اقشار مختلف در داخل ایران ادامه دارد.

روز ۱۹ تیر، روز درخشش جایگاه مقاومت ایران است. گردهمایی بزرگ مقاومت ایران میخی است به تابوت دیکتاتوری ولایت فقیه.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات