728 x 90

فراخوان به محکوم کردن قتل فجیع زندانی سیاسی علیرضا شیرمحمدعلی / ضرورت تعیین هیات بین‌المللی برای بازدید از زندانها و زندانیان سیاسی

اطلاعیه دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
اطلاعیه دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

زندانی سیاسی علیرضا شیرمحمدعلی ۲۱ساله، روز گذشته(دوشنبه ۲۰خرداد) در زندان فشافویه (زندان مرکزی تهران بزرگ) در یک طرح جنایتکارانه از سوی رژیم آخوندی، با ضربات چاقو به طرز فجیعی به‌قتل رسید.

مهاجمان دو تن از مزدوران رژیم در میان مجرمان خطرناک بودند. علیرضا شیرمحمدعلی از اهالی نازی‌آباد تهران از اواسط تیرماه گذشته دستگیر و به اتهامات مسخره‌ای مانند توهین به خمینی و خامنه‌ای و تبلیغ علیه نظام به ۸سال زندان محکوم شده بود.

او از ۲۳ اسفند تا ۲۷فروردین گذشته در اعتراض به عدم تفکیک زندانیان سیاسی از مجرمان عادی و خطرناک و عدم امنیت جانی و در اعتراض به شرایط وخیم بهداشتی و زیستی زندان در اعتصاب غذا به‌سر می‌برد.

جان باختن علیرضا شیرمحمدعلی ضرورت توجه جامعه جهانی به وضعیت وخیم زندانها و زندانیان سیاسی در ایران را مضاعف می‌کند. مقاومت ایران خواستار محکومیت جنایتهای رژیم آخوندی علیه زندانیان سیاسی از سوی شورای امنیت ملل ‌متحد و کشورهای عضو، اتحادیه اروپا، شورا و کمیسر عالی حقوق‌بشر ملل ‌متحد و گزارشگران ذیربط و دیگر مجامع بین‌المللی مدافع حقوق‌بشر می‌باشد و بار دیگر بر فراخوان خانم مریم رجوی رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت ایران به تشکیل یک هیأت بین‌المللی برای بازدید از زندانها و زندانیان سیاسی ایران تأکید می‌کند.

 

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۲۱خرداد ۱۳۹۸(۱۱ژوئن ۲۰۱۹)

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/e0246805-9859-4fef-b09d-0fd80734d982"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات