728 x 90

گرامی‌داشت یاد ساسان عیدی‌وندی شهید قیام آبان۹۸ توسط سفارت مجازی آمریکا در ایران

ساسان عیدی‌وندی
ساسان عیدی‌وندی

سفارت مجازی آمریکا در ایران درباره شهید قیام ساسان عیدی‌وندی در توئیتر خود نوشت: «این نوجوان ١٧ساله در خیابان به ضرب گلوله نیروهای امنیتی و اطلاعاتی رژیم کشته شد. ساسان تنها یکی قربانیان بی‌شمار بسیج و سپاه پاسداران در آبان خونین بود. ما یاد ساسان را گرامی ‌می‌داریم و به جهانیان می‌گوییم که فراموش نمی‌کنیم». (سفارت مجازی آمریکا در ایران ۲۵آبان۹۹)