728 x 90

گرامی‌داشت پرواز نهایی خلبان مجاهد بهزاد معزی و حمایت بی‌دریغ از همیاری با سیمای آزادی توسط هموطنان در شهرهای میهن

فعالیت کانون‌های شورشی در شهرهای میهن
فعالیت کانون‌های شورشی در شهرهای میهن

تهران – مشهد – بوشهر – شیراز – رشت – بندر انزلی

درود بر خلبان مجاهد بهزاد معزی افتخار نیروی هوایی و پرسنل مردمی ارتش - هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران

درود بر خلبان مجاهد بهزاد معزی افتخار نیروی هوایی و پرسنل مردمی ارتش.

درود بر خلبان مجاهد بهزاد معزی افتخار نیروی هوایی و پرسنل مردمی ارتش - روحت شاد قهرمان راهت را ادامه می‌دهیم.

درگذشت خلبان قهرمان معزی یک قهرمان که قهرمان جنگید و قهرمان پر کشید و به سوی رفیق اعلی شتافت. روحت شاد

پرواز عقاب تیز پرواز ایران را به برادر مسعود و خواهر مریم تسلیت می‌گویم. نام او برای همیشه در قلب و تاریخ طلایی ایران‌زمین جاودانه شد.

آمل

نصب تراکت لگو همیاری

اصفهان

سیمای آزادی صدای مردم در شرایط اختناق آخوندی - ما هم به همیاری۲۵ می‌پیوندیم

بندر انزلی

از انزلی سرزمین دلاوران مجاهد این نقاشی را به سیمای آزادی که زنده کننده یاد شهدا است تقدیم می‌کنم.

تهران

از گلریزان همیاری۲۵ حمایت می‌کنیم

کرج

حمایتهای ما تضمین استمرار تلویزیون سیمای آزادی است.

به امید نابودی آخوندهای ستمگر.

شیراز

با سلام خدمت دست اندکاران سیمای آزادی. از شیراز پایتخت قیام۹۸ اعلام حمایت می‌کنم از بیست و پنجمین همیاری سیمای آزادی، به این دلیل که همواره صدای درد و رنج مردم و مقاومت وایستادگی آنها بوده و هست و خواهد بود. با یاری خلق همین‌طور همراهی مقاومت به‌زودی رژیم آخوندی همراه با تمامی سرانش را به درک واصل می‌کنیم. مرگ بر دیکتاتور، زنده باد آزادی، زنده باد مقاومت، حاضر حاضر حاضر

همدان

سیمای آزادی صدای مردم ایران برعلیه آخوندهاست. به همیاری۲۵ به‌پیوندید - همدان کانون شورشی ۵۲۰

مشهد

ما از همیاری۲۵ حمایت می‌کنیم

یزد

ما هم در همیاری۲۵ شرکت می‌کنیم

مشهد

سیمای آزادی صدای شورش و قیام و مشعل فروزان خلق ما به همیاری۲۵ می‌پیوندیم

فاروج (خراسان شمالی)

سیمای آزادی چراغ راهنمای قیام‌آفرینان

اصفهان

سیمای آزادی صدا و سیمای مردم ایران در شرایط اختناق آخوندی به همیاری۲۵می‌پیوندیم

کرج

به همیاری ۲۵ می‌پیوندیم

تهران

‌۱۲میلیون تومان از طرف تعدادی از خانواده شهدا برای شرکت در همیاری

نجف آباد

سیمای آزادی راهنمای قیام‌آفرینان، به همیاری۲۵ می‌پیوندیم

نطنز

‌سیمای آزادی نمادی از استقامت است، همیاری۲۵ مبارک باد

مشهد

سیمای آزادی صدا ی مردم ایران در شرایط اختناق آخوندی، ما هم به همیاری ۲۵میپیوندیم

تهران

درهمیاری۲۵ با شما هستیم برای پژواک گسترده صدای کانون‌های شورشی و جوانان دلیر قیام‌آفرین

یزد

‌سیما آزادی صدای مردم ایران است، ما کانون‌های شورشی با شرکت در همیاری۲۵ شعله مقاومت را روشن نگه می‌داریم

قصر شیرین

سیمای آزادی صدای شورش و قیام در سراسر ایران اسیر، به همیاری۲۵ سیمای آزادی بپیوندید - کانون شورشی

مشهد

سیمای آزادی صدا ی مردم ایران در شرایط اختناق آخوندی، من هم به همیاری ۲۵ می‌پیوندم.

کردستان

همیاری با سیمای آزادی فردای آزادی میهن اسیرمان را نوید می‌دهد و ما همه از شهر شورشی کردستان با شما هستیم.

شیراز

در۲۵امین همیاری با سیمای آزادی صدای آزادیخواهانه مردم ایران همراه شما هستیم.

دهدشت

‌سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران امید و پیروزی بر تاریکی و ظلمت، در همیاری۲۵ با شما هستیم.

از اینجا با همیاری سیمای آزادی اعلام همبستگی می‌کنیم. از تمام هموطنان می‌خواهیم که در این همیاری شرکت فعال داشته باشند.

اصفهان

درهمیاری۲۵ با شما هستیم. برای پژواک صدای کودکان خیابان زنان و ستم دیدگان سراسر ایران

شیراز

سیمای آزادی صدا و سیمای ما علیه رژیم جنایتکار آخوندی ما هم به همیاری۲۵می‌پیوندیم

ما در همیاری۲۵ برای رساندن صدای آزادیخواهانه مردم ایران همراه شما هستیم. از آن ماست پیروزی از آن ماست فردا.

تهران

تقدیم به بیست و پنجمین گلریزان همیاری از تهران، به شما خسته نباشید می‌گویم و به تک‌تک شما درود می‌فرستم