728 x 90

گرامی‌داشت و گل‌آذین مزار درویش زندانی بهنام محجوبی

گرامی‌داشت درویش زندانی بهنام محجوبی در کرمان و تهران
گرامی‌داشت درویش زندانی بهنام محجوبی در کرمان و تهران

خانواده و جمعی از دوستان و اقوام بهنام محجوبی روز پنجشنبه ۷اسفند بر سر مزار او در کرمان گرد آمدند و یاد او را گرامی داشتند و با او برای ادامهٔ راهش تجدید پیمان کردند.

جمعی از دوستان و آشنایان بهنام محجوبی در همین روز در تهران در خیابان گلستان گرد آمدند و یاد او را گرامی داشتند.