728 x 90

گرامیداشت شهیدان قتل‌عام ۶۷؛ قتل ‌عام سی هزار زندانی دست بسته را نه می‌بخشیم و نه فراموش می‌کنیم

فعالیت کانونهای شورشی در شهر های میهن دوشنبه۲۷مرداد۹۹
فعالیت کانونهای شورشی در شهر های میهن دوشنبه۲۷مرداد۹۹

۲۷مرداد ۹۹

اصفهان

نصب تراکت: مریم رجوی: خونهای شهیدان قتل‌ عام ۶۷ در قیام های ایران در جوشش است./ مسعود رجوی: اهریمنان عمامه‌دار خلق اسیرما را هم مانند زندانیان‌مان قتل‌ عام می‌کنند.

اسفراین (خراسان شمالی)

نصب تراکت: مریم رجوی؛ قتل ‌عام ۶۷ بزرگترین جنایت کیفر داده نشده علیه بشریت است.

۲۷مرداد ۹۹

کرج

آکسیون: مریم رجوی؛ اری می‌توان و باید رژیم ولایت فقیه را سرنگون کرد.

مریم رجوی؛ می‌توان و باید هزار کانون شورشی برپا کرد. می‌توان و باید این زیباترین وطن را آزاد کرد.

قتل‌ عام ۶۷ را نه می‌بخشیم و نه فراموش می‌کنیم

سی و دومین سالگرد قتل ‌عام ۶۷ یاد سی هزار زندانی سیاسی و مبارز که در برابر فاشیسم مذهبی ایستاده‌اند را گرامی می‌داریم

قتل‌عام ۶۷ را نه می‌بخشیم و نه فراموش می‌کنیم

۲۷مرداد ۹۹

لاهیجان

نصب پلاکارد: صلح بدون عدالت بی‌معنا است، عدالت بدون حسابرسی بی‌فایده است، همراه با کانون‌های شورشی حاضر حاضرحاضر

ساری

نصب پلاکارد: خواهر مریم: قتل‌عام سی هزار زندانی دست بسته را نه می‌بخشیم و نه فراموش می‌کنیم. شورشگران آزادی می‌سازند.

تبریز

نصب تراکت: خواهر مریم: قتل ‌عام زندانیان دست بسته را نه می‌بخشیم و نه فراموش می‌کنیم.

تهران

نصب تراکت: مریم رجوی: خونهای شهیدان قتل‌ عام ۶۷در قیام‌های ایران در جوشش است.

مریم رجوی: قتل‌ عام زندانیان دست‌بسته را نه می‌بخشیم و نه فراموش می‌کنیم

نصب ۲تراکت: مریم رجوی قتل‌عام ۶۷بزرگترین جنایت کیفر داده نشده علیه بشریت است نه بخشیده می‌شوند نه فراموش تهران م

تعهد ما این است که در پی برقراری آزادی و عدالت به هر قیمت باشیم. تهران کانون شورشی۱۲۴

نصب تراکت: مریم رجوی قتل‌ عام ۶۷بزرگترین جنایت کیفر داده نشده علیه بشریت است.

مریم رجوی: قتل‌ عام زندانیان دست بسته را نه می‌بخشیم و نه فراموش می‌کنیم

مریم رجوی: خونهای شهیدان قتل ‌عام ۶۷ در قیام های ایران در جوشش است

۲۷مرداد ۹۹

تهران

دیوارنویسی: مریم رجوی: قتل ‌عام زندانیان دست بسته را نه می‌بخشیم و نه فراموش می‌کنیم.

مشهد

نصب تراکت: مریم رجوی: قتل ‌عام زندانیان دست بسته را نه می‌بخشیم و نه فراموش می‌کنیم - کانون شورشی ۳۲۵

مشهد

نصب تراکت: مریم رجوی: خونهای شهیدان قتل ‌عام ۶۷ در قیام های ایران در جوشش است - کانون شورشی ۸۲۵

نائین (اصفهان)

تراکت: عاملان قتل‌ عام ۶۷ باید مجازات شوند نه می‌بخشیم و نه فراموش می‌کنیم.

نصب تراکت:مریم رجوی: خونهای شهیدان قتل ‌عام ۶۷ در قیام های ایران در جوشش است.

اصفهان

نصب تراکت: مسعود رجوی: اهریمنان عمامه‌دار خلق اسیر ما را هم مانند زندانیان‌مان قتل‌ عام کردند.

۲۷مرداد ۹۹

کرج

نصب تراکت: مریم رجوی قتل‌ عام ۶۷ بزرگترین جنایت کیفر داده نشده علیه بشریت است.

نصب تراکت: مریم رجوی: خونهای شهیدان قتل ‌عام ۶۷ در قیام های ایران در جوشش است.

بهبهان

تراکت: مریم رجوی قتل‌عام ۶۷ بزرگترین جنایت کیفر داده نشده علیه بشریت است.

مریم رجوی: نه می‌بخشیم و نه فراموش می‌کنیم.

شعار یک شورشی: به یاد شهدای قتل‌عام سال ۶۷، نه می‌بخشیم نه فراموش می‌کنیم.

کرج

تراکت: قتل‌عام ۶۷ بزرگترین جنایت کیفر داده نشده علیه بشریت است.

شوشتر

نصب تراکت: مسعود رجوی: راستی که ویروس ولایت در همه پهنه‌ها جز قتل‌عام ارمغانی ندارد

کاشان

نصب تراکت: قتل‌عام ۶۷ بزرگترین جنایت کیفر داده نشده علیه بشریت است

زنجان

نصب تراکت: نه می‌بخشیم و نه فراموش می‌کنیم مریم رجوی