728 x 90

قیام سراسری - شماره ۶۰

گارد ویژه مسلح روی سقف قزل‌حصار، شلیک هوایی توسط رئیس زندان و شعارهای مرگ بر خامنه‌ای زندانیان

شورای ملی مقاومت ایران
شورای ملی مقاومت ایران

 

شورای ملی مقاومت ایران -سربرگ

قیام سراسری - شماره ۶۰

 

گارد ویژه مسلح روی سقف قزل‌حصار، شلیک هوایی توسط رئیس زندان و شعارهای مرگ بر خامنه‌ای زندانیان

مجروحان تهاجم به اوین به‌حال خود رها شده و گلوله‌ها در بدنهای آنها باقی مانده است

فراخوان به اقدام فوری برای نجات جان زندانیان و جلوگیری از یک فاجعه انسانی

 

صبح امروز دوشنبه ۲۵مهر در زندان قزل‌حصار کرج که بزرگترین زندان ایران است صدای آژیر شنیده شد. به گزارش شاهدان عینی حوالی ساعت ۱۰ بیش از ۵۰ گارد ویژه مسلح روی سقف زندان مستقر شده و سلاحهایشان را رو به زندانیان نشانه گرفته‌اند. رئیس زندان روی پشت‌بام رفته و با سلاح وینچستر شلیک هوایی می‌کند. در همین حال زندانیان در هواخوری در حمایت از قیام سراسری مردم ایران، شعارهای مرگ بر خامنه‌ای سر دادند. قزل‌حصار بزرگترین زندان ایران است و بنا به منابع رژیم در برخی مقاطع تا ۲۰هزار زندانی را در خود جای داده است.

از شب گذشته تدابیر امنیتی در قزل‌حصار بسیار شدیدتر شده و شیفتهای زندان را ۴نفره کرده‌اند و کسی را برای بهداری نمی‌برند. گفته می‌شود واحدهای ۶ و ۴ زندان را برای دستگیر شدگان قیام آماده می‌کنند.

زمینه سازی برای جنایت در زندان قزل‌حصار در حالیست که مجروحان تهاجم وحشیانه به زندان اوین از جمله زندانیان سیاسی بند ۸ هم‌چنان بدون مداوا رها شده‌اند. گلوله‌ها از بدن این زندانیان خارج نشده و خون‌ریزی دارند. در همین حال دژخیمان خامنه‌ای درصدد هستند که زندانیان سیاسی را از زندان اوین به زندانهای خارج از تهران از جمله گوهردشت منتقل کنند تا دست بازتری برای جنایت داشته باشند.

 

مقاومت ایران ملل متحد و ارگانهای ذیربط، اتحادیه اروپا و کشورهای عضو را به اقدام فوری برای نجات جان زندانیان و جلوگیری از یک فاجعه بزرگ و اعزام یک هیأت بین‌المللی برای تحقیق پیرامون جنایتهای رژیم در زندان اوین و وضعیت سایر زندانها فرا می‌خواند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۲۵ مهر ۱۴۰۱ (۱۷ اکتبر ۲۰۲۲)

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/c5c1c76c-ef3a-4902-8355-69fb2115c7a8"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات