728 x 90

کیهان خامنه‌ای: فرار از پیامدهای خیانت

ظریف وزیر خارجه رژیم آخوندی
ظریف وزیر خارجه رژیم آخوندی

کیهان خامنه‌ای: دستپاچگی دفتر رئیس‌جمهور از انتشار این فایل صوتی (ظریف) به‌وضوح نشان می‌دهد که می‌دانند، دست به چه خیانتی زده‌اند!... و اگر این‌گونه نبود، چرا از انتشار آن ابراز نگرانی می‌کنند؟! هیاهوی مدعیان اصلاحات و دفتر رئیس‌جمهور درباره این‌که چه کسی فایل صوتی را منتشر کرده است به‌وضوح نشانه فرار از خیانتی است که مرتکب شده‌اند (کیهان خامنه‌ای – ۸اردیبهشت).