728 x 90

کنفرانس و نمایشگاه حمایت از قیام ایران در شهرداری بتامبورگ لوکزامبورگ

کنفرانس و نمایشگاه حمایت از قیام ایران در شهرداری بتامبورگ لوکزامبورگ
کنفرانس و نمایشگاه حمایت از قیام ایران در شهرداری بتامبورگ لوکزامبورگ

در شهرداری بتامبورگ در لوکزامبورگ نمایشگاهی در حمایت از قیام مردم ایران برگزار شد. این برنامه به ابتکار جوامع ایرانیان مقیم لوکزامبورگ و با حضور لارنت زمت شهردار بتامبورگ برگزار شد.

شهردار بتامبورگ طی سخنانی همبستگی خود را با قیام مردم ایران علیه دیکتاتوری مذهبی آخوندها اعلام کرد.

شبنم مددزاده شرایط کنونی قیام ایران و خواست مردم ایران برای برقراری یک جمهوری دموکراتیک را شرح داد.

در این برنامه آیلا و آیلین موهتاب دوتن از جوانان ایرانی به شرح نبرد تاریخی مردم ایران برای آزادی پرداختند و مرزبندی ملی و تاریخی نه شاه و نه شیخ را شرح دادند. این توضیحات با فیلمها و عکسهایی از انقلاب ۵۷ و سرقت انقلاب توسط خمینی و نقش مجاهدین در افشای جنایات این رژیم همراه بود. هم‌چنین بهایی که مجاهدین برای آزادی مردم ایران با اعدام ۱۲۰هزار نفر پرداختند. قتل‌عام ۳۰هزار مجاهد سرموضع در سال۱۳۶۷ نیز از دیگر فرازهای فدای مجاهدین در راه آزادی مردم ایران بود

کنفرانس و نمایشگاه حمایت از قیام ایران در شهرداری بتامبورگ لوکزامبورگ - 0

کنفرانس و نمایشگاه حمایت از قیام ایران در شهرداری بتامبورگ لوکزامبورگ - 1

کنفرانس و نمایشگاه حمایت از قیام ایران در شهرداری بتامبورگ لوکزامبورگ - 2

کنفرانس و نمایشگاه حمایت از قیام ایران در شهرداری بتامبورگ لوکزامبورگ - 3

کنفرانس و نمایشگاه حمایت از قیام ایران در شهرداری بتامبورگ لوکزامبورگ - 4

کنفرانس و نمایشگاه حمایت از قیام ایران در شهرداری بتامبورگ لوکزامبورگ - 5

کنفرانس و نمایشگاه حمایت از قیام ایران در شهرداری بتامبورگ لوکزامبورگ - 6

کنفرانس و نمایشگاه حمایت از قیام ایران در شهرداری بتامبورگ لوکزامبورگ - 7

کنفرانس و نمایشگاه حمایت از قیام ایران در شهرداری بتامبورگ لوکزامبورگ - 8

کنفرانس و نمایشگاه حمایت از قیام ایران در شهرداری بتامبورگ لوکزامبورگ - 9

کنفرانس و نمایشگاه حمایت از قیام ایران در شهرداری بتامبورگ لوکزامبورگ - 10
 

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/5c44611c-4a1b-420f-9004-0669951e77e2"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات