728 x 90

کمیته سازمانده تظاهرات انقلاب اکتبر عراق: شکنجه سه دانشجوی شورشگر عراقی به سبک رژیم ایران

شکنجه سه دانشجوی شورشگر عراقی به سبک رژیم ایران
شکنجه سه دانشجوی شورشگر عراقی به سبک رژیم ایران

به‌دنبال ربودن سه دانشجوی شورشگر عراقی از میدان تحریر بغداد و شکنجه وحشیانه آنها، کمیته سازماندهنده تظاهرات انقلاب اکتبر عراق این جنایت شنیع را شیوه رایج شکنجه به سبک رژیم آخوندی دانست، و اعلام کرد: نیروهای ضدشورش روز چهارشنبه ۲۴اردیبهشت ۹۹ سه نفر از تظاهر کنندگان را در نزدیکی میدان تحریر بغداد ربودند و آنها را مورد ضرب و شتم و شکنجه بیرحمانه قرار داده و سپس با استفاده از وسایل برنده بدنهای آنها را زخمی کردند و روی زخم ها، نمک پاشیدند تا از ضجه سه جوان ربوده شده، لذت ببرند.

این بیانیه می‌افزاید: ارتکاب این عمل زبونانه و ننگین و خائنانه توسط نیروهای دولتی، نشان می‌دهد که شیوه‌های شکنجه به سبک رژیم ایران به‌طور سیستماتیک علیه تظاهر کنندگان ادامه دارد.

کمیته سازمانده تظاهرات انقلاب اکتبر عراق با تأکید بر مسئولیت دولت کاظمی در رابطه با این آدمربایی و جنایت شنیع، خواهان دستگیری جنایتکاران و صدور حکم اعدام برای آنها شده و می‌افزاید: این جنایتها شامل مرور زمان نمی‌شود تظاهرات تشدید می‌کند و خلق عراق از فداکاری عقب نخواهد نشست. ما این جوانان شکنجه شده را روی شانه‌های خود بلند کرده و شعار عشق به عراق و مردم آن را سر می‌دهیم و این امر باعث ثبات قدم و صیقل خوردن عزم و اراده ما می‌شود.