728 x 90

کمیته در جستجوی عدالت اعدام سه تظاهر کننده در ایران را به‌شدت محکوم می‌کند

کمیته در جستجوی عدالت
کمیته در جستجوی عدالت

کمیته در جستجوی عدالت

اعدام سه تظاهر کننده در ایران را به‌شدت محکوم می‌کند

زمان آن فرا رسیده است که جامعه جهانی از مردم و مقاومت ایران

که برای آزادی و دموکراسی می‌جنگند حمایت کند

در این راستا باید اقدام خاصی انجام شود

از جمله به‌رسمیت شناختن آلترناتیو دموکراتیک ائتلاف شورای ملی مقاومت ایران

و طرح ۱۰ماده‌یی خانم مریم رجوی، رئیس‌جمهور منتخب شورای ملی مقاومت

 

کمیته در جستجوی عدالت اعدام ظالمانه سه معترض دیگر در ایران به دستور علی خامنه‌ای را به‌شدت محکوم می‌کند. صالح میرهاشمی، مجید کاظمی و سعید یعقوبی در اصفهان به اتهام ارتباط با اپوزیسیون اصلی دموکراتیک، مجاهدین خلق ایران

و محاربه به‌دار آویخته شدند.

این اعدامها نه تنها آسیب‌پذیری رژیم ایران را نشان می‌دهد، بلکه تلاش‌های مذبوحانه‌اش برای سرکوب صدای مردم ایران را که مشتاق تغییرات دموکراتیک هستند، نشان می‌دهد.

با این حال، این جنایات، مردم ایران را در تلاش برای آزادی و عدالت منصرف نخواهد کرد و خواسته حکومت دموکراتیک، برابری اجتماعی و احترام به حقوق‌بشر را تشدید خواهد کرد.

این اعدام‌های سیاسی در رأس موجی از اعدامها است که در ماه مه سراسر ایران را فرا گرفت و جان بیش از ۱۰۰ زندانی، از جمله زنان و حدود ۳۰ بلوچ، یک اقلیت قومی به‌شدت سرکوب شده را گرفت.

کمیته در جستجوی عدالت در ادامه بیانیه خود افزود:

این خون‌ریزی گسترده برای جامعه بین‌المللی عمیقاً نگران‌کننده است و نیاز به اقدام فوری و کارآمد دارد. ایفای نقش فعال سازمان ملل در رسیدگی به وضعیت رو به وخامت حقوق‌بشر در ایران برای سازمان ملل بسیار مهم است. سازمان ملل باید یک دادگاه بین‌المللی برای محاکمه عاملان این جنایات که جنایت علیه بشریت است تشکیل دهد.

زمان آن فرا رسیده است که جامعه جهانی از مردم و مقاومت ایران که برای آزادی و دموکراسی می‌جنگند حمایت کند. در این راستا باید اقدام خاصی انجام شود، از جمله به‌رسمیت شناختن آلترناتیو دموکراتیک ائتلاف شورای ملی مقاومت ایران و طرح ده ماده‌ای ارائه شده توسط خانم مریم رجوی، رئیس‌جمهور منتخب شورای ملی مقاومت، که خواستار آن است. یک جمهوری آزاد، مبتنی بر جدایی دین از دولت و دموکراتیک با انتخابات آزاد، آزادیهای فردی، برابری جنسیتی، جدایی دین و ایران غیرهسته ای.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/20cdb90b-adb1-48fa-b354-0d25e57fa617"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات