728 x 90

سه کشته در انفجار مادرید

انفجار مادرید
انفجار مادرید

روز چهارشنبه بر اثر انفجار ساختمانی متعلق به کلیسای کاتولیک مادرید در مرکز پایتخت اسپانیا حداقل ۳تن کشته و چندین نفر مجروح شدند که حال یکی از آنها وخیم است. شهردار مادرید، نشت گاز را دلیل اصلی وقوع این انفجار عنوان کرده است.پنج طبقه بالایی ساختمان به کلی فرو ریخته است.(خبرگزاری رویترز: ۱بهمن)