728 x 90

کریمی قدوسی: انفجار نطنز ناشی از عملیات نفوذ و خرابکاری بوده است

نطنز
نطنز

پس از بازدید یک هیأت از سایت نطنز و انفجاری که در آن صورت گرفت، کریمی قدوسی عضو این کمیسیون اعلام کرد این انفجار ناشی از یک عملیات نفوذ و خرابکاری بوده است.

وی گفت: در نقطه‌یی که خرابکاری انجام شده، تیم‌های ویژه در حال بررسی بودند، بیشتر، آسیب‌پذیری داخلی را تشخیص دادیم لذا احتمال پرواز و برخورد شی مشکوک و خارج از حصار تقریباً به دست نیامده است. گزینه رخنه در مسائل حراستی و حفاظتی جمع‌بندی قطعی ما است. چرا که اگر از بیرون شی با این نقطه برخورد می‌کرد، می‌بایست قطعاتی از آن مشاهده شود که طبق بررسیها مطلقاً چیزی یافت نشده است.