728 x 90

کرونا - فشار به کسبه در اسلامشهر برای بستن مغازه‌هایشان

فشار به کسبه در اسلامشهر
فشار به کسبه در اسلامشهر

بنابه گزارشات رسیده از اسلامشهر، روز چهارشنبه ششم فروردین ۹۹، مأموران رژیم بدون تأمین حداقل‌های مورد نیاز مردم، مغازه‌داران را وادار به بستن مغازه‌هایشان می‌کنند. این در حالی‌ است که آنها درآمدی ندارند و خانواده‌هایشان گرسنه هستند.

یک هموطن در این زمینه گفت: «اومدن گیر میدن به کاسبها که ببندید. عوض این‌که به مردم پول بدهند که در خانه‌هایتان بمانید. میگن چندرغاز درآمد هم که دارید او را هم نداشته باشید. مرگ بر دیکتاتور مرگ بر جمهوری اسلامی مرگ بر خامنه‌ای خائن... اینجا اسلامشهر خیابان زرافشان».

 

مطالب مرتبط: