728 x 90

کرونا - ترس آخوند روحانی از شرایط انفجاری جامعه

آخوند روحانی در وحشت از شرایط اجتماعی ایران
آخوند روحانی در وحشت از شرایط اجتماعی ایران

معزی معاون اطلاع‌رسانی دفتر ریاست جمهوری رژیم، از تأکیدات آخوند روحانی به برخی از وزرایش برای حفظ امنیت رژیم خبر داد.

بر اساس گزارش خبرگزاری حکومتی ایرنا،  آخوند روحانی در وحشت از انفجار خشم اجتماعی به‌خاطر فاجعهٔ کرونا در ایران تحت حاکمیت آخوندها، در تماس با رحمانی فضلی، وزیر کشور رژیم بر روی «حفاظت از امنیت روانی جامعه» تأکید کرد.

 

هم‌چنین آخوند روحانی با نگرانی نسبت به افشای پنهان‌کاریهای رژیم در مورد کرونا، در تماس با نمکی، وزیر بهداشت رژیم «در مورد ضرورت رد کردن سریع شبهات و شایعات (در مورد کرونا)» صحبت کرد. (ایرنا ۸فروردین۹۹)