728 x 90

کرنش آخوند روحانی در مقابل خامنه‌ای رکورد جدید زد

آخوند روحانی
آخوند روحانی

آخوند روحانی در کرنش و خواری در مقابل خلیفه ارتجاع رکورد جدیدی بر جای گذاشت.

در حالیکه خامنه‌ای عناصر باند مغلوب را با توسری رد صلاحیت و حذف کرده است، رئیس‌جمهور ورشکسته ارتجاع در وحشت از تحریم فراگیر و خطری که متوجه سرنوشت نظام است، گفت:

«مجلس برای ما مهم است برای سرنوشت ما مهم است یک کسی نگوید که حالا هر کس می‌خواهد انتخاب بشود من که دوستهای من صلاحیتشان رد شده من که هم حزبی‌های من صلاحیتشان تأیید نشده، حالا هر مجلسی که می‌خواهد بشود مجلس می‌خواهد قانون برای ما وضع کند. این قانون مال همه ما هست. در زندگی ما اثر دارد در زندگی بچه‌های ما اثر دارد. گاهی برخی از قوانین سالیان دراز باقی می‌ماند. یک دهه دو دهه گاهی یک قرن باقی می‌ماند. یک قانون تغییرات آن جزیی است. اصل آن قانون باقی می‌ماند. ما برای سرنوشت خودمان برای آینده خودمان شما فکر می‌کنید اگر مجلس یازدهم یک چیزی تصویب کرد به‌راحتی می‌شود در مجلس دوازدهم تغییر داد؟ خوب اینجوری نیست قانون می‌شود و بعد اجرا می‌شود بعد تغییر آن مشکل دارد. بنابراین مجلس برای ما مهم هست به اضافه این‌که ما مسایل مهمی داریم در کشور ما در حال تحریم شدید و فشار شدید استکبار جهانی هستیم. ما باید این تحریم را بشکنیم یا نه؟ ما چه کار کنیم در برابر این فشار؟ چه اقدامی باید بکنیم؟ اگر کسی بگوید تحریم را نمی‌شود شکست به هیچ قیمتی این حرف نادرست است.

ما یک بار پشیمانش کردیم. آوردیمش به‌زور پای میز مذاکره و اون سندی که دلش نمی‌خواست و دوست نداشت آن را امضا کرد باز هم باید این کار را بکنیم چه جوری باید آمریکا را بکشیم پای میز مذاکره! راهش وحدت ما است. راهش اتحاد ما. حالا اگر ما می‌خواهیم بایستیم در مقابل آمریکا یک نمونه آن ۲اسفند هست. ۲اسفند باید بیاییم تو صحنه اونجا جای قهر دیگر نیست».