728 x 90

معرفی کتاب "قیام بنیان رژیم ایران را به لرزه در می‌آورد" منتشر شده توسط نمایندگی شورای ملی مقاومت در آمریکا + فیلم

کتاب قیام بنیان رژیم ایران را به لرزه در می‌آورد
کتاب قیام بنیان رژیم ایران را به لرزه در می‌آورد

کتاب "قیام بنیان رژیم ایران را به لرزه در می‌آورد- گامی جدی در راستای سرنگونی" توسط دفتر نمایندگی شورای ملی مقاومت ایران در آمریکا با شماره ثبت کتابخانه کنگره آمریکا و شماره استاندارد ثبت بین‌المللی کتاب، به زبان انگلیسی، منتشر و طی یک کنفرانس مطبوعاتی معرفی شد.

این گزارش ۶۰صفحه‌یی از قیام سراسری شامل یک مقدمه، ۶فصل و ۲ضمیمه است.

مقدمه کتاب با عنوان «پیش زمینه» توضیح می‌دهد که اعتراض سراسری شهروندان به افزایش قیمت بنزین، به‌سرعت شکل یک قیام عمومی با شعارهایی علیه خامنه‌ای و روحانی را به خود گرفت.

 

فصل اول با عنوان «رخدادهای میدانی» پس از یادآوری این نکته که هنگام تهیه این گزارش هنوز دسترسی به اینترنت در ایران قطع بوده است؛ برخی از وقایع این قیام را مرور می‌کند. در این فصل بر خی از اطلاعات گردآوری شده تا لحظه انتشار گزارش از تعداد شهرهای به‌پاخاسته، تعداد شهیدان و مشخصات برخی از آنها، تعداد زخمیها و دستگیر شدگان قیام سراسری درج شده است. بخش دیگری از این فصل شعارهای سرداده شده در قیام که تماماً مضمون سرنگونی دارند و هم‌چنین گستردگی و ابعاد قیام که تمام ۳۱استان ایران را در برگرفت بررسی شده است.

 

این فصل و سایر فصول، ضمن پرداختن به تظاهرات مردم علیه ارگانهای سرکوب و کشتار از یک‌سو و دزدی و غارت و چپاول آخوندی، نشان می‌دهد که چگونه ارگانهای سرکوب و غارتگری که مورد تهاجم قیام‌کنندگان قرار گرفته، ارگانهایی هستند که نه تنها جهان به نامشروع بودن آنها اذعان کرده، بلکه همه آنها به‌عنوان ارگانهای تروریستی توسط دولت آمریکا و وزارت خزانه‌داری آمریکا طبقه‌بندی شده‌اند. مراکز سپاه ظلمت و تباهی، و بسیج ضدمردمی به‌عنوان سازمان تروریستی خارجی لیست‌گذاری شده‌اند و دفاتر خامنه‌ای و دیگر ارگانهای وابسته به خامنه مشمول تحریم‌های آمریکاست.

 

کتاب هم‌چنین نشان می‌دهد که ارگانهای غارت و دزدی مردم ایران از جمله بانک‌های وابسته به خامنه‌ای و سپاه پاسداران همگی به‌صورت جداگانه به‌عنوان سازمانهای تروریستی لیست‌گذاری شده‌اند.

فهرستی از ۳۱بانک که همگی متعلق به خامنه‌ای و ستادش و بنیادهای وابسته به ولی‌فقیه ارتجاع و یا سپاه پاسداران می‌باشند با جزئیات هر بانک و ارتباطتشان با ولی‌فقیه ارتجاع در ضمیمه ۲ این گزارش درج شده است.

 

فصل دوم، با عنوان «سرکوب و جنایات رژیم»، به افشای ابعاد خشونت و کشتار حکومت آخوندی در مقابله با قیام اختصاص دارد. در این فصل گزیده‌هایی از دستورها و فراخوانهای سرکردگان و کارگزاران رژیم به کشتار و اعتراف آنها به ابعاد جنایات انجام شده گردآوری شده است.

هم‌چنین ترس و وحشت نیروهای سرکوبگر از تهاجم جوانان و شورشیان ایران در این کتاب به ترسیم کشیده شده است و این‌که چگونه در همان روز اول قیام دستور سرکوب رسماً به سپاه پاسداران داده شد.

در این کتاب به قطع اینترنت توسط رژیم پرداخته شده که در ترس و وحشت از شکل‌گیری گسترده‌تر تجمعات و تظاهرات اعتراضی و گسترش قیام از یک‌سو و مخفی نگاه داشتن جنایات رژیم از طرفی دیگر و هم‌چنین مخفی کردن چنین قیام گسترده و مردمی و رشادتها و دلاوریهایی که مردم ایران در همبستگی با یکدیگر از خود نشان دادند، صورت گرفته است.

 

در فصل سوم کتاب با عنوان «مقامات جنایتکاری که در سرکوب نقش داشته‌اند» هویت و کار کرد ۸۷نفر از عناصر اصلی سرکوب و کشتار رژیم در استانهای مختلف با عکس و مشخصات معرفی شده‌اند. مقاومت ایران در این فصل خواستار تحت تعقیب قرار دادن این جنایتکاران شده است.

 

در فصل چهارم با عنوان «مواضع رژیم در قبال نقش مجاهدین در قیام» ابعاد وحشت رژیم از کانون‌های شورشی مجاهدین خلق ایران و جوانان شورشگر به تصویر کشیده شده و از قول مقامات رژیم، رسانه‌های حکومتی و ارگانهای سرکوب ترس و وحشت رژیم از گسترده شدن مقاومت و اقبال جوانان نسبت به کانون‌های شورشی نشان داده شده است.

 

فصل پنجم کتاب حاوی برخی از نتیجه‌گیریها از قیام آبان ماه در ۱۲ماده و فصل ششم به فراخوانهای مقاومت ایران به جامعه جهانی در رابطه محکومیت جنایت سرکوبگرانه دیکتاتوری آخوندی و ایستادن در کنار مردم بپا خاسته ایران می‌پردازد.

در یکی از ضمائم کتاب لیست شماری از شهیدان قیام مردم ایران که هویت آنها تا آن زمان شناخته شده بود، در وحشیانه‌ترین بسیج سرکوبگرانه رژیم آخوند هدف شلیک مستقیم پاسداران خامنه‌ای قرار گرفتند و جان باختند درج شده است.