728 x 90

کانون‌های شورشی - به آتش کشیدن بسیج ضدمردمی در مشهد و حمایت از فراخوان مریم رجوی در کمک‌رسانی مستقل به سیلزدگان

به آتش کشیدن پایگاههای بسیج ضدمردمی توسط کانونهای شورشی در مشهد
به آتش کشیدن پایگاههای بسیج ضدمردمی توسط کانونهای شورشی در مشهد

گزارشی از فعالیت کانون‌های شورشی مجاهدین، در حمایت از فراخوان مریم رجوی برای کمک‌رسانی به سیلزدگان در شهرهای ایران:

 

مشهد – به آتش کشیدن بسیج ضدمردمی توسط کانون شورشی ۴۲۹

اعضای کانون شورشی ۴۲۹  پایگاه  ضدمردمی  بسیج(موسوم به حوزه مقاومت بسیج یک یاسر) را به آتش کشیدند.

کانون شورشی همچنین پایگاه زنان جاسوس بسیج ضدمردمی را به آتش کشید.

آنها هدف خود از این  اقدام متهورانه را اعلام کردند: سپاه پاسداران عامل ویرانی و فساد – سیل بزرگ اعتراضات مردم محروم در راه است. خامنه‌ای به پایان سلام کن. کانون شورشی ۴۲۹- فروردین ۹۸

 

سبزوار - در فاجعه سیل اخیر تنها راه و بهترین راه این است که خودمان به کمک هم برخیزیم

اعضای کانون شورشی در سبزوار در پاسخ به فراخوان مریم رجوی برای کمک به سیلزدگان اعلام آمادگی کردند و تراکتهایی به همین مناسبت در سطح شهر توزیع و نصب کردند.

 

زنجان – همیاری ملی و مردمی تنها راه غلبه بر این سیل ویرانگر است

اعضای یکی از کانون‌های شورشی در زنجان اقدام به توزیع و نصب تراکتهایی از فراخوان خانم مریم در کمک‌رسانی به سیلزدگان کردند. آنها تصاویر و فراخوانهای حمایت از سیلزدگان را در نقاط مختلف زنجان نصب کردند.

همچنین در تهران اعضای کانون شورشی ۶۹۸ و ۹۳۷ به فراخوان مریم رجوی پاسخ مثبت دادند و تراکتهایی را به همین مناسبت منتشر و توزیع کردند.

 

نصب فراخوان مریم رجوی به اتوبوسهای شهری

در گنبدکاووس یکی ازاعضای کانون شورشی فراخوان خانم مریم رجوی برای همیاری به سیلزدگان را در تراکتی نوشت و با بلند کردن آن حمایت خود را اعلام کرد.

در این تراکت نوشته شده بود: مریم رجوی: همیاری ملی و مردمی تنها راه غلبه بر این سیل ویرانگر است.

در تهران اعضای یکی از کانون‌های شورشی در یک حرکت جمعی فراخوان خانم مریم رجوی را با صدای بلند و هماهنگ خواندند و آمادگی خود را اعلام کردند.

همچنین در زاهدان اعضای یکی از کانون‌های شورش حمایت خود را از فراخوان مریم رجوی اعلام کردند.

در کرج کانون‌های شورشی فراخوان مریم رجوی را به اتوبوسهای شهری چسباندند.

 

سیل بنیان‌کن منم   عامل ظلم را می‌کنم

تهران - کانون شورشی سردار خیابانی جملاتی از فراخوان مریم رجوی برای کمک به سیلزدگان را بر روی دیوارهای شهر نوشتند.

در تبریز اعضای یکی از کانون‌های شورشی در یک ابتکار جدید روی تراکتی نوشتند سیل بنیان‌کن منم عامل ظلم را می‌کنم.

در بابل کانون شورشی ۸۸۰ حمایت خود را از فراخوان کمک به سیلزدگان اعلام کردند و نوشتند سپاه عامل سیل - خامنه‌ای عامل ویرانی – مرگ بر خامنه‌ای درود بر رجوی

در بابل همچنین یکی از کانون‌های شورشی تصاویر منحوس خمینی را به آتش کشیدند.

 

مسبب سیل و ویرانی حکومت آخوندی و سپاه پاسداران است

در کرج اعضای کانون شورشی ۴۵۰ تراکتهایی در حمایت از سیلزدگان و فراخوان خانم مریم رجوی را به شیشه‌های اتوبوس نصب کردند.

در تهران و اهواز اعضای کانون‌های شورشی شعارهایی علیه سپاه پاسداران تروریستی را بر روی دیوارها نوشتند. آنها نوشتند مسبب سیل و ویرانی حکومت آخوندی و سپاه پاسداران است.