728 x 90

کارشناس رژیم: کودکان کار مثل یک نارنجکی شدند، ممکن است هر لحظه منفجر بشوند

کودکان کار - عکس از آرشیو
کودکان کار - عکس از آرشیو

نوید مسائلی کارشناس رژیم روز شنبه ۲۷اردیبهشت در تلویزیون شبکه دو رژیم درباره کودکان کار نان‌آور خانواده گفت:

«اینها در واقع مثل یک نارنجکی شدند، بزرگ شدند و ممکن است هر لحظه منفجر بشوند و یک بخشی از جامعه را آسیب بزنند.

خیلی از این بچه‌هایی که شما در خیابان‌ها می‌بینید بچه‌های نان‌آور خانواده هستند یعنی بچه‌ای است که در واقع مجبور است کار کند. بچه‌ای است که در واقع پدرش معلول است از کار افتاده هست، معتاد هست، رها کرده رفته یا ضایعات جمع می‌کند و در واقع اون بچه می‌آید هزینه‌های زندگی هزینه‌های درمان هزینه‌های اجاره‌خانه و هزینه‌های جاری زندگی را تأمین می‌کند در این زمینه ما خیلی موردهای مختلفی داشتم شاید بگویم بالغ بر ۸۰-۹۰ درصد بچه‌های کار ما بچه‌هایی هستند که نان آور خانواده هستند که این بچه‌ها به‌عنوان مثال ما یک بچه داریم همین بچه‌ای که الآن دم بخاری نشسته این بچه برادرش مریض هست و مجبور است برود دستفروشی، مجبور است برود کار بکند که هزینه‌های درمان برادرش تأمین بشود و پدرش یک معتاد است که اصلاً هزینه‌های زندگی برایش مهم نیست... ».

بیشتر بدانید: