728 x 90

کارشناس‌ اقتصادی رژیم: بانک مرکزی را به یک «بنگاه» تبدیل کردند

قیام سراسری ایران - آتش زدن بانکهای چپاول و غارت رژیم آخوندی
قیام سراسری ایران - آتش زدن بانکهای چپاول و غارت رژیم آخوندی

یکی از کارشناس‌های اقتصادی رژیم (مسعود درخشان) در یک نشست کارشناسی در دانشگاه علامه درباره نظام بانک‌داری در رژیم آخوندی گفت: در هیچ بانک مرکزی در جهان سراغ ندارید مجوز داشته باشد شرکت تأسیس کند. در اینصورت بانک مرکزی ما به یک بنگاه تبدیل می‌شود.

 

وی افزود: «بانکداری اسلامی در ساختار فعلی اقتصاد ما محقق نمی‌شود. این‌گونه نیست که گروهی می‌خواستند اسلامی کنند اما به آنها فرصت ندادیم زیرا بانک و بانکداری بنیان نظام سرمایه‌داری است... بانک‌هایی که ما داریم تجلی‌گاه و مظهر قدرت سرمایه‌اند. مگر می‌شود بانکها را از این حالت در آورد، ولی ساختار اقتصاد همان‌گونه بماند؟ اصلاً نمی‌شود. نمی‌خواهم وارد این بحث شوم، فعلاً کار ما مطالعه این طرح است اما بگویم بانکداری اسلامی هیچگاه نمی‌تواند در کشور ما به تحقق برسد مگر این‌که یک و فقط یک بانک داشته باشیم و آن هم دولتی».

 

کارشناس اقتصادی رژیم گفت:
« بانک و بانکداری ما بر پایه نظام سرمایه‌داری بوده نه بر اساس موازین اسلامی.... روشن است تسهیلات را فقط به صاحبان مکنت و ثروت می‌دهند. اعتبار را به کسی می‌دهند که معتبر است! و...این اساس نظام سرمایه‌داری است. صاحبان پس اندازهای خرد به تسهیلات دسترسی ندارند و این سرمایه‌دارها هستند که عمده تسهیلات را دریافت می‌کنند. آنها شریک بانک می‌شوند... در بند 7ماده 11آمده «تأسیس و مشارکت در شرکتهای داخلی و خارجی در راستای انجام وظایف و تحقق اهداف بانک مرکزی» یعنی بانک مرکزی اجازه دارد شرکت تأسیس کند. این در شان بانک مرکزی است؟ در اینصورت بانک مرکزی نیست؟

بانک مرکزی مشارکت با خارجیها کند؟ در چه موضوعی؟ مسکوت است. در چه ابعاد و شرایطی؟ مسکوت است.

در هیچ بانک مرکزی در جهان سراغ ندارید مجوز داشته باشد شرکت تأسیس کند. در اینصورت بانک مرکزی ما به یک بنگاه تبدیل می‌شود».

 

این اعتراف‌های رژیم در شرایطی صورت می‌گیرد که اقتصاد رژیم در نقطه خفگی است و روز گذشته جدید‌ترین مورد اختلاس در هلال احمر رژیم با دستگیری رئیس این نهاد علنی شد.