728 x 90

گزارش گزارشگران ویژه ملل متحد: مسمومیت عمدی دختران دانش‌آموز سند دیگری از خشونت مستمر علیه زنان و دختران در ایران است

مسمومیت دانش آموزان دختر
مسمومیت دانش آموزان دختر

گزارش گزارشگران ویژه ملل متحد

مسمومیت عمدی دختران دانش آموز

سند دیگری از خشونت مستمر علیه زنان و دختران در ایران است

و عمیقاً نگران‌کننده است

باید تحقیقات فوری در مورد این حملات شیمیایی هدفمند صورت بگیرد

 

گزارشگران ویژه حقوق‌بشر سازمان ملل متحد، در آخرین گزارش خود با عنوان «مسمومیت عمدی دختران دانش‌آموز در ایران، سند دیگری از خشونت مستمر علیه زنان و دختران» این عمل را محکوم کرده و خواستار انجام تحقیقات فوری در این زمینه شدند.

دفتر کمیسر عالی حقوق‌بشر ملل‌متحد روز پنجشنبه با انتشار این گزارش نوشت: کارشناسان حقوق‌بشر ملل‌متحد خشم شدید خود را نسبت به مسمومیت عمدی بیش از ۱۲۰۰ دختر دانش‌آموز در شهرهای بزرگ ایران و بی‌عملی حکومت در قبال آن ابراز داشتند.

کارشناسان سازمان ملل در گزارش خود گفتند: اولین مورد مسمومیت دانش‌آموزان دختر در ایران، ۹آبان گذشته و از شهر قم گزارش شد. از آن زمان تاکنون، حملات شیمیایی هدفمند علیه مدارس دخترانه در ۹۱ مدرسه در ۲۰استان ایران گزارش‌شده است. اگر چه رژیم ایران دستگیری عده‌یی را اعلام کرده، اما این حقیقت ما را عمیقاً نگران کرده است که مقامات این رژیم نه تنها ماههاست هیچ واکنش سریعی در قبال این حملات نشان نداده‌اند، بلکه تا همین اواخر مستمراً آنرا انکار می‌کردند.

این گزارش می‌افزاید: در ۱۰اسفند ماه، احمد وحیدی، وزیر کشور، که وزارتخانه او مسئول تحقیقات است، هم‌چنان ماهیت عمدی بودن این حملات را انکار کرد و گفت: «۹۰ درصد موارد گزارش‌شده به‌خاطر استرس بوده است»... از سوی دیگر رسانه‌های حکومتی نیز به شکل مشابهی مسمومیت‌ها را «تلاش دانش‌آموزان برای فرار از امتحانات» توصیف کردند.

گزارشگران ویژه ملل‌متحد در گزارش خود ضمن تشریح صحنه‌های هولناک خشونت علیه خانواده‌های مسموم شدگان توسط نیروهای امنیتی رژیم می‌افزایند: تمامی این شواهد حاکی از تلاش مقامات رژیم ایران برای ساکت کردن همه کسانی است که این موارد را گزارش کرده و یا خواهان حسابرسی برای نقض حقوق‌بشر شده‌اند... [در عین‌حال] تناقض بسیار آشکاری میان بکارگیری نیروهای[امنیتی] برای دستگیری و زندانی کردن اعتراض کنندگان از یک‌سو و ماهها بی‌عملی رژیم از سوی دیگر، در شناسایی و دستگیری عاملان حملات شیمیایی همآهنگ و گسترده علیه دختران جوان در ایران وجود دارد.

اینچنین، زنان و دختران ایران بار دیگر هدف بدترین شکل خشونت و تبعیض سیستماتیک قرار می‌گیرند.

 

کارشناسان حقوق‌بشر عبارتند از:

  • جاوید رحمان، گزارشگر ویژه وضعیت حقوق‌بشر در ایران

گروه کاری ملل‌متحد در زمینه تبعیض علیه زنان و دختران، شامل

  • دوروتی استرادا تانک Doroty Estrada Tank، رئیس گروه
  • ایوانا رادا چیچ: معاون گروه
  • الیزابت برو در یک Broderick، از اعضای ارشد گروه
  • ملیسا اوپرتی Upreti، از اعضای ارشد گروه
  •  مسکرم جـِسـِت تچان Meskerem Geset Techane از اعضای ارشد گروه
  • فریده شهید، گزارشگر ویژه ملل‌متحد در امور حق تحصیل
  • تلالنگ موفوکنگ Tlaleng Mofokeng گزارشگر ویژه و عضو کمیته حقوق کودکان

سایت سازمان ملل متحد: ۱۴۰۱۱۲۲۵

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/7dddda36-71cc-40c8-a826-93c14debe704"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات