728 x 90

کارزار ملی چهارشنبه‌سوری با ۱۰ عملیات انفجاری در تهران، اصفهان، قزوین، کرمانشاه، کرمان، یزد، گرگان، دزفول، میانه و جیرفت

انفجار - عملیات کانون‌های شورشی
انفجار - عملیات کانون‌های شورشی

- کـارزار ملـی چهارشنبـه‌ســوری با ۱۰ عملیات انفجاری در روز سه‌شنبه ۲۲ اسفند در تهران، اصفهان، قزوین، کرمانشاه، کرمان، یزد، گرگان، دزفول، میانه و جیرفت

- تهران- انفجار در ۲ حوزه بسیج ۱۰۱ و ۱۰۲ سپاه پاسداران

- اصفهان- انفجار در حوزه جهل و جنایت ضد کوثر

- قزوین- انفجار در قضاییه جلادان دادگستری محمدیه

- کرمانشاه- انفجار در مرکز آموزشی فرماندهی نیروی انتظامی در سراب نیلوفر

- کرمان- انفجار در قضاییه جلادان بخش بروات

- یزد- انفجار در ستاد غارتگر اجرایی فرمان خمینی ملعون

- گرگان- انفجار درقرارگاه جهادی (صدور تروریسم) سپاه پاسداران

- دزفول- انفجار در مقابل ناحیه بسیج سپاه پاسداران مرکز تربیت بدنی

- میانه- انفجار در حوزه جهل و جنایت و سرکوب زنان

- جیرفت- انفجار در کمیته چپاولگر امداد خمینی ملعون

 

 

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/e197f4b2-6d3c-449a-ba8d-1a31fb385279"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات