728 x 90

کارزار بزرگ افشای اطلاعات قضاییهٔ جلادان توسط مقاومت ایران (شمارهٔ ۳) - وضعیت فاجعه‌بار و ضدانسانی زندانها در رژیم ولایت فقیه

کمیسیون امنیت و ضدتروریسم شورای ملی مقاومت ایران
کمیسیون امنیت و ضدتروریسم شورای ملی مقاومت ایران

کمیسیون امنیت و ضدتروریسم

 

کارزار بزرگ افشای اطلاعات قضاییه جلادان توسط مقاومت ایران

(شماره ۳)

وضعیت فاجعه‌بار و ضدانسانی زندانها در رژیم ولایت فقیه

و ۱۰۰ قطعه عکس از قضاییهٔ جلادان در ۲۳استان

کمیسیون امنیت و ضدتروریسم شورای ملی مقاومت منتشر می‌کند

وضعیت فاجعه‌بار و ضدانسانی زندانهای رژیم ولایت فقیه چیز پوشیده‌ای نیست. ساخت بسیاری از این زندانها بیش از ۵۰سال قبل بوده و ساختما‌ن‌ها به‌غایت فرسوده است. مهم‌تر از این، خط‌کار تلنبار کردن و انباشت زندانیان به میزان فوق نامتعارف برای شکنجهٔ مضاعف جسمی و روانی و ارعاب جامعه است. در این خصوص ۱۰۰قطعه عکس از قضاییه جلادان در ۲۳استان ضمیمه است.

آمار و ارقام زیر که مستخرج از یک سند قضاییهٔ رژیم که شامل ۲۷۷زندان است نشان می‌دهد یک «ظرفیت اسمی» برای هر زندان در نظر گرفته‌اند اما در ستون بعد «تعداد تخت» در همان زندان خیلی بیشتر از «ظرفیت اسمی» است. سپس در ستون آخر «تعداد زندانیان» ثبت شده است که از تعداد تختها خیلی بیشتر است.

به‌عنوان مثال چنان که در سند دیده می‌شود «ظرفیت اسمی» زندان تبریز ۱۵۰۰نفر اما «تعداد تخت» ۲۶۶۰عدد ولی «تعداد زندانیان» ۳۷۸۸نفر نوشته شده که ۲، ۵برابر «ظرفیت اسمی» است. در یکی از زندانهای سنندج «ظرفیت اسمی» ۲۹۰نفر، «تعداد تخت» ۶۵۱نفر و «تعداد زندانیان» ۹۷۸نفر یعنی ۳، ۳۷برابر «ظرفیت اسمی» است.

در سند قضاییهٔ رژیم در موارد متعددی «ظرفیت اسمی» یا «تعداد تخت» یا «تعداد زندانیان» عمداً نوشته نشده است. به‌عنوان مثال «تعداد زندانیان» در اوین و قزل‌حصار سفید است. «ظرفیت اسمی» زندان کرج نوشته نشده در حالی که برای آن ۲۱۵۰ تخت منظور کرده‌اند ولی «تعداد زندانیان» ۷۸۰۰نفر یعنی ۳، ۶برابر بیشتر از تعداد تخت‌ها، ثبت شده است. در نتیجه زندانیان با پدیدهٔ پر رنجی به نام کف‌خوابی دست و پنجه نرم می‌کنند.

 

اسامی ۱

اسامی ۲

اسامی ۳

بیشتر بخوانید:

کارزار بزرگ افشای اطلاعات قضایی جلادان شماره یک

کارزار بزرگ افشای اطلاعات قضایی جلادان شماره دو

 

شورای ملی مقاومت

کمیسیون امنیت و ضد تروریسم

۲۴ اردیبهشت۱۴۰۱

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/06db21f1-0df6-44d2-9dcc-08ff6d46cbfb"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات