728 x 90

کارزار بزرگ افشای اطلاعات قضاییه جلادان توسط مقاومت ایران (شماره ۱) - اسامی بیش از ۳۳۰۰۰پرسنل سازمان زندانهای رژیم ولایت فقیه

کمیسیون امنیت و ضدتروریسم شورای ملی مقاومت ایران
کمیسیون امنیت و ضدتروریسم شورای ملی مقاومت ایران

کمیسیون امنیت و ضدتروریسم

کارزار بزرگ افشای اطلاعات قضاییهٔ جلادان توسط مقاومت ایران

(شمارهٔ ۱)

اسامی بیش از ۳۳۰۰۰پرسنل سازمان زندانهای رژیم ولایت فقیه

شامل رؤسا، بازجویان، مأموران اطلاعات و دژخیمان اجرای احکام، همراه با ۲۲۰۰۰عکس

کمیسیون امنیت و ضدتروریسم شورای ملی مقاومت منتشر می‌کند

سازمان زندانها یکی از مخوف‌ترین و جنایتکارترین ارگانهای فاشیسم دینی حاکم بر ایران در سرکوب و شکنجه و اعدام است.

در شصت و هشتمین قطعنامه محکومیت نقض حقوق‌بشر در رژیم آخوندی مصوب مجمع عمومی ملل متحد در ۲۵آذر ۱۴۰۰ از «تعداد زیاد هشدار دهندهٔ اِعمال و اجرای مجازات اعدام»، «استفاده گسترده و سیستماتیک از دستگیری و بازداشت‌خودسرانه»، «محروم کردن عمدی دسترسی زندانیان به درمان و تجهیزات پزشکی کافی»، «به‌ویژه اَعمال وحشتناکی که توسط زندانبانان زندان اوین انجام شده»، «آزار و اذیت، ارعاب، از جمله آدم‌ربایی، دستگیری و اعدام مخالفان سیاسی»، «دستگیری و بازداشت خودسرانه و شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز با تظاهر کنندگان» و «استفاده از شکنجه برای گرفتن اعتراف، و موارد مرگ مشکوک در زندان» قویاً ابراز نگرانی شده بود.

متعاقباً مسئول شورا از کمیسیون امنیت و ضدتروریسم خواست حقایق مربوط به قضاییه جلادان در ایران به‌ویژه آنچه را در زندانهای این رژیم گذشته و می‌گذرد، سرجمع نموده و در اختیار عموم هموطنان، ملل متحد و سازمانهای بین‌المللی مدافع حقوق‌بشر قرار دهد تا دنیا بداند که در ایران چه می‌گذرد.

در نخستین قسمت این مجموعه، اسامی بیش از ۳۳۰۰۰عوامل زندانهای رژیم همراه با ۲۲۰۰۰عکس از آنها به ضمیمه منتشر می‌شود. اشتباهات در این لیست مربوط به قضاییهٔ رژیم است. شماری از عکس‌ها نیز عمداً از سوی قضاییه رژیم پنهان شده و به جای آن امضای صاحب عکس گذاشته شده است.

 

خانم مریم رجوی در ۲شهریور ۱۴۰۰ درباره وضعیت زندانها گفت: «زندان در رژیم ایران هیچ معنایی جز شکنجه‌گاه و قتلگاه ندارد» اسناد ضمیمه نمایانگر همین واقعیت است. از این‌رو «پرونده نقض وحشتناک و سیستماتیک حقوق‌بشر در ایران به‌خصوص پرونده رفتار رژیم در زندانها باید به شورای امنیت ملل متحد ارجاع شود. سردمداران رژیم باید به‌خاطر ۴دهه جنایت علیه بشریت در برابر عدالت قرار بگیرند».

 

شورای ملی مقاومت

کمیسیون امنیت و ضدتروریسم

۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۱

 

 

 

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/cc1b05c3-a5ed-46cd-a379-fe29053e93a9"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات