728 x 90

ژنرال جک کین: رژیم ایران دروغگو و فریبکار است

ژنرال جک کین
ژنرال جک کین

تلویزیون فاکس نیوز (۱۰آبان۹۹): اسناد شناسایی و عکس‌هایی که به ما نشان دادند حاکیست آنها برنامه اتمی خود را احیا می‌کند و در حقیقت سخنگوی رژیم ایران در هیات نمایندگی آنها در سازمان ملل گفت: «هیچ کاری در ایران در رابطه با برنامه صلح‌آمیز اتمی آن انجام نمی‌شود که سری باشد و در تبعیت کامل از برجام است و همان‌طور که آژانس بین‌المللی اتمی بارها تأیید کرده است ... این نمونه نیز هیچ فرقی نمی‌کند». آیا شما هم این‌طور فکر می‌کنید؟


ژنرال جک کین: ببینید من همیشه معتقد بودم رژیم ایران را در امر توانمندیهای سانتریفوژ گیر انداختند. آنها بدین وسیله توانمندیهای غنی‌سازی اورانیوم خود را در اختفا تقویت می‌کردند ، آنها این کار را در مجتمع های زیرزمینی انجام می‌دادند، حال چرا آنها زیرزمینی هستند؟ زیرا که می خواهند این کار را به‌طور مخفیانه انجام دهند، زیرا آنها برجام را نقض می‌کنند و آنها این کار را قبل از توافق اتمی نیز انجام می‌دادند و به این کار هم‌چنان ادامه می‌دهند این ماهیت آنهاست.


آنها دروغگو و فریبکار هستند. ما نمی‌توانیم فریب داستانها دروغین آنها را بخوریم که آنها فقط دنبال انرژی اتمی برای مقاصد غیرنظامی هستند...

بنا بر این موضوع این است و بیش از دو سال است که این موضوع مطرح است و هر داستان دروغین دیگر رژیم ایران را باید رد کرد.