728 x 90

چه کسانی اعتراض می‌کنند؟

نگاهی به اعتراضات مردم ایران، آن‌هم تنها در ماه آذر تصویری از فضای نارضایتی مردم ایران از حکومت آخوندی نمایان می‌کند.

ماه آذر با اعتراضات کشاورزان اصفهان آغاز شد. تحصن کشاورزان اعتراضی که به تجمع گسترده‌ٔ مردم اصفهان و همبستگی با کشاورزان سپس به تحصن و در پایان به قیام مردم اصفهان منجر شد.

در آغاز ماه اعتراض خودروبرها در تبریز روز اول آذر شکل گرفت

روز دوم آذر کامیون‌داران فرخ‌شهر دست به اعتراض زدند

در همین روز کارکنان شرکت حفاری گلوبال پتروک کیش در اهواز اعتراض کردند

تأخیر مترو در تهران با اعتراض مردم همراه بود

روز سوم آذر با تظاهرات غارت‌شدگان رمز ارز، تجمع اعتراضی بیماران تالاسمی زاهدان همراه بود

چهارم آذر: تجمع اعتراضی پزشکان استان فارس در شیراز به ثبت رسید

پنجم آذر: استمرار اعتراض کارگران معدن منوجان و بستن جاده

ششم آذر: تجمع اعتراضی کامیون‌داران در بلوچستان

هفتم آذر: تجمع اعتراضی کارکنان لاری و بازنشستگان فولاد خوزستان و بازنشستگان فولاد در اصفهان و بیماران اس‌ام‌ای

هشتم آذر: ورزقان، تجمع اعتراضی روستاهای خاروانا، اعتراض جوانان بندر ماهشهر، بازنشستگان هواپیمایی هما،

نهم آذر: اعتراض کشاورزان رامشیر، فرهنگیان چاروسا، فرهنگیان قم،

این تنها نمونه‌یی از اعتراضات اقشار مختلف ایران در ده روز نخستین ماه آذر بود. در فهرست اسامی اقشار معترض اسامی کارگران، پرستاران، پزشکان، معلمان، بازنشستگان، غارت‌شدگان، جوانان، معدن‌کاران، کشاورزان، رانندگان، کامیون‌داران، بیماران و طیف گسترده‌یی از مردم ایران را می‌توان دید. ایران سراسر قیام و اعتراض است.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/2f61a3d6-81e8-4a36-81fa-0b9c2c0246c7"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات