728 x 90

صد و چهل‌ودومین روز قیام سراسری - سنندج - تهاجم جوانان دلیر به سازمان تبلیغات ضداسلامی این شهر با کوکتل +توئیت خانم مریم رجوی

قیام ایران
قیام ایران

توئیت خانم مریم رجوی 

 

روز شنبه ۱۵بهمن ۱۴۰۱، همزمان با صد و چهل‌ودومین روز قیام سراسری مردم ایران است. قیام سراسری هم‌چنان در شهرهای میهن استمرار دارد. تاکنون تظاهرات و قیام سراسری در بیش از ۲۸۲شهر با ۷۵۰شهید و ۳۰۰۰۰دستگیری به‌ثبت رسیده است. تاکنون اسامی و مشخصات ۶۳۷تن از شهیدان قیام از سوی سازمان مجاهدین اعلام شده است.

  • در صد و چهل و یکمین روز قیام سراسری، مردم شجاع زاهدان، به رغم دستگیری‌های گسترده و تدابیر و اقدامات سرکوبگرانه شدید سپاه و نیروهای سرکوبگر خامنه‌ای، بار دیگر پس از نماز با شعارهای مرگ برخامنه‌ای، مرگ بر بسیجی و مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر در خیابان‌های زاهدان به تظاهرات پرداختند.
  • مردم شجاع زاهدان، به رغم دستگیری‌های گسترده و تدابیر و اقدامات سرکوبگرانه شدید سپاه و نیروهای سرکوبگر خامنه‌ای، بار دیگر پس از نماز با شعارهای مرگ برخامنه‌ای، مرگ بر بسیجی و مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر در خیابان‌های زاهدان به تظاهرات پرداختند.
  • مردم و نمازگزاران در سنندج نیز در اعتراض به ربوده شدن ماموستاهای شهر، ماموستا ابراهیم کریمی و ماموستا لقمان امینی در مقابل مسجد جامع ننله با شعار «مرگ بر دیکتاتور» و «مرگ بر جاش» دست به تظاهرات زدند و خواستار آزادی آنها شدند.
  • کرمانشاه - جوانان دلیر بنرهای دهه زجر را به آتش کشیدند - ۱۴بهمن
  • تهران - به آتش کشیدن بنرهای حکومتی دهه زجر توسط جوانان دلیر - سکوت نکنیم - ۱۴بهمن
  • تهران - اتوبان نیایش - به آتش کشیدن بنرهای دهه زجر رژیم توسط جوانان دلیر - ۱۴بهمن
  • تهران - طنین شعارهای مرگ بر خامنه‌ای لعنت بر خمینی در مناطق مختلف تهران - ۱۴بهمن
  • تهران - طنین شعارهای مرگ بر خامنه‌ای و مرگ بر سپاهی در شهرک باقری - ۱۴بهمن
  • سنندج - تظاهرات شبانه جوانان دلیر همراه با روشن کردن آتش و بستن جاده - ۱۴بهمن

سنندج - تهاجم جوانان دلیر به سازمان تبلیغات ضداسلامی این شهر با کوکتل - ۱۵بهمن

تهران شهرآرا طنین شعارهای قسم به خون یاران ایستاده‌ایم تا پایان ۱۵بهمن

سنندج طنین شعارهای مرگ بر خامنه‌ای در ویلاشهر سنندج ۱۵بهمن

بندرعباس - فریادهای شبانه مردم این شهر با شعار امسال سال خونه سیدعلی سرنگونه - ۱۵بهمن

کرمانشاه - از زاهدان تا کرمانشاه «چه دار باشه چه زندان ایستاده‌ایم تا پایان» - کانون شورشی ۱۵ بهمن 

سنندج - نمازگزاران خواستار آزادی ماموستا ابراهیم و ماموستا لقمان هستند - ۱۴بهمن

زاهدان - حضور گسترده مردم این شهر با شعار نه سلطنت نه رهبری دموکراسی برابری - ۱۴بهمن

سنندج - تظاهرات شبانه جوانان دلیر همراه با روشن کردن آتش و بستن جاده - ۱۴بهمن

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/a5e9070f-90d8-4862-9d9c-1ab901782ed2"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات