728 x 90

چهارمین دور اعتصاب غذای زندانیان سیاسی علیه اعدامها در قزلحصار و شماری از زندانها در شهرهای مختلف

چهارمین دور اعتصاب غذای زندانیان سیاسی
چهارمین دور اعتصاب غذای زندانیان سیاسی

چهارمین دور اعتصاب غذای زندانیان سیاسی علیه اعدام‌ها

در قزلحصار و شماری از زندانها در شهرهای مختلف

پیوستن زنان زندانی سیاسی هوادار مجاهدین در بند زنان زندان اوین

به اعتصاب سه‌شنبه زندانیان

 

امروز سه‌شنبه اول اسفند، چهارمین دور اعتصاب غذای زندانیان سیاسی برای ابراز انزجار و محکومیت اعدامها و توقف آنها در قزلحصار و شماری از زندانها برگزار شد. جمعی از زنان زندانی سیاسی هوادار مجاهدین در بند زنان زندان اوین نیز امروز به اعتصاب سه‌شنبه زندانیان علیه اعدام پیوستند. این اعتصابها از سه‌شنبه ۱۰بهمن پس از اعدام زندانیان قیامی محمد قبادلو و فرهاد سلیمی آغاز شد.

تداوم مقاومت زندانیان سیاسی در برابر ماشین اعدام رژیم آخوندی در شرایطی است که صدور احکام اعدام برای زندانیان سیاسی با اتهاماتی چون «محاربه» و «بغی و قیام مسلحانه علیه حکومت اسلامی» در هفته‌های اخیر شدت یافته است

چهارمین دور اعتصاب غذای زندانیان سیاسی در حالی صورت می‌گیرد که سه روز پیش وکیل چهار زندانی دستگیر شده در جریان قیام سال گذشته در پرونده موسوم به "شهرک اکباتان" از محاکمهٔ آنها تحت عنوان «محاربه و مشارکت در قتل عمد» خبر داده است.

هم‌چنین در هفتهٔ گذشته شاهد صدور حکم اعدام برای روحانی اهل سنت کرد ماموستا محمد خضرنژاد تحت عنوان آخوند ساختهٔ «افساد فی‌الارض» در شهر بوکان استان کردستان و صدور حکم اعدام برای شهاب نادعلی زندانی سیاسی تحت عنوان «بغی» در زندان اوین و صدور حکم اعدام برای چهار زندانی بلوچ در زندان قزلحصار در روزهای اخیر بوده‌ایم.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/d799e2c8-601e-4e1e-a90a-f2026055c376"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات