728 x 90

چرا مایک پنس در گردهمایی ایران آزاد شرکت کرد؟

مایک پنس- معاون رئیس‌جمهور آمریکا تا ژانویه ۲۰۲۱- در گردهمایی ایران آزاد شرکت کرد و ضمن حمایت از سازمان مجاهدین خلق ایران و کانون‌های شورشی از مریم رجوی به‌عنوان رهبر الهامبخش برای تمام جهان یاد کرد. حضور این شخصیت مهم آمریکایی در گردهمایی ایران آزاد محصول مبارزات بی‌وقفه مردم و مقاومت ایران است. مردم ایران در قیامهای دیماه ۹۶ و آبان ۹۸ ایستادند و جامعه جهانی را با خود همراه کردند. از طرف دیگر انتصاب جلاد ۶۷ به‌عنوان رئیس‌جمهور رژیم ولایت فقیه هم شخصیتهای مؤثر بین‌المللی را وادار به موضع‌گیری کرده است. کارزارهای مقاومت ایران و بازتاب آن در عرصه بین‌المللی هم عامل مهم دیگری است که نقش تعیین‌کننده‌ای در حضور شخصیتی مانند مایک پنس در گردهمایی ایران آزاد دارد. در همین رابطه می‌توان به صدور قطعنامه دو حزبی علیه رئیسی جلاد و در حمایت از مقاومت ایران اشاره کرد که توسط ۲۲۵نماینده مردم آمریکا امضاء شده است. آری مردم ایران می‌ایستند و جهان را به ایستادگی در برابر فاشیسم مذهبی فرا می‌خوانند.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/45f9a5f4-e530-4e48-bf43-8c445fd46c58"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات