728 x 90

پی‌بی‌اس آمریکا: کارشناسان نسبت به احتمال پیشرفت در مذاکرات اتمی بسیار بدبین هستند

مذاکرات اتمی قدرتهای جهان در هتل کوبورگ وین
مذاکرات اتمی قدرتهای جهان در هتل کوبورگ وین

پی‌بی‌اس آمریکا روز ۱۰آذر درباره پیشرفت در مذاکرات قدرتهای جهانی با رژیم‌ آخوندی درباره اتمی رژیم ایران نوشت: انتظار می‌رود این دور از مذاکرات [وین] در روزهای آینده به پایان برسد، اما کارشناسان به احتمال پیشرفت بسیار بدبین هستند. آنها می‌ترسند که در ماههای آینده یک احتمال جدی از تشدید تنشها وجود داشته باشد.

پی‌بی‌اس همچنین نوشت: دیوید آلبرایت در مصاحبه تلویزیونی با پی‌بی‌اس گفت: «من فکر می‌کنم ما احتمالاً باید تحریم‌های اساسی را تشدید و اعمال کنیم... ما هیچ برداشتی از رژیم ایران نداریم که قصد توافقی اساسی در مذاکرات داشته باشد که منافع آمریکا را تأمین کند.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/3dbe0afa-1c41-4994-9ace-1928092de46c"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات