728 x 90

پیشدستی احمقانه تواب تشنه به خون و یک فقره نعل وارونه!

کمیسیون امنیت و ضدتروریسم شورای ملی مقاومت ایران
کمیسیون امنیت و ضدتروریسم شورای ملی مقاومت ایران

تواب تشنه به خون ایرج مصداقی در یک شبکه اینترنتی اطلاعات آخوندها (به کارگردانی مزدور سعید بهبهانی-چهارشنبه اول آبان ۹۸) ادعا کرده است در حالی‌که برای بدرقه مادرش به فرودگاه آرلاندا در استکهلم رفته بود «یکی از عناصر مشترک فرقه رجوی و رژیم جمهوری اسلامی» تلاش کرده است از نزدیک از او عکس بگیرد!

تواب تشنه به خون در صحنه بعدی با آب و تاب مضحک در یک فیلمنامه پلیسی-جنایی توضیح می‌دهد که: «من گذاشتم یک مقداری دور بشود و بعد حرکات او را ببینم و او را دنبال کردم و در یک گوشه‌ای او را در تله انداختم خواست فرار کند با یک چرخی جلویش را گرفتم و اجازه ندادم و او حدود شش هفت دقیقه سعی می‌کرد فرار کند و عکسهایی که گرفته بود را پاک کند از تلفنش و لیکن من اجازه به او ندادم که بتواند همچین کاری را بکند...عاقبت پلیس سر رسید و او را سرپایی مورد بازجویی قرار دادند و تلفنش را گرفتند و تلفنش را چک کردند و متوجه شدند که عکسهایی از نزدیک انداخته و نتوانسته بود حذف کند... گفتم این را با هموطنان در میان بگذارم که در واقع چه چهره‌های پلیدی حضور دارند چه بسا اینجا و اونجا. اما اینها که ره به جایی نمی‌برند من هم که بیدی نیستم که به این بادها بلرزم!».

تواب تشنه به خون با پیشدستی احمقانه و یک فقره نعل وارونه عمد دارد موضوع اصلی در برابر ایران‌ایر را دور بزند تا از سؤالات مقدر بعدی در مورد ارتباطات و مأموریتهایی که برای گشتاپوی آخوندی انجام می‌دهد، بگریزد.

طبق اظهارات آقای حسین عبدی هوادار شناخته شده مجاهدین در سوئد که در فرودگاه به‌طور اتفاقی مصداقی را مقابل ایران‌ایر دیده و با گرفتن عکس موجب تب و لرز وی شده، واقعیت چیز دیگریست.

عبدی می‌گوید: «وقتی مصداقی دید که من از او در جلوی ایران‌ایر عکس گرفتم، به طرز هیستریک افسار پاره کرد، به سمت من آمد و درگیر شد و با الفاظ رکیک شروع به فحاشی کرد و قصد کتک کاری داشت....در این زمان مردم جمع شدند و پلیس هم آمد. او بنای التماس و درخواست گذاشت و از پلیس می‌خواست عکسهایش پاک شود و می‌گفت می‌خواهد از من شکایت کند. پلیس گفت عکس گرفتن در سوئد جرم نیست. تو می‌توانی شکایت کنی و این آقا هم می‌تواند برود...همه فهمیدند که هیاهو و هول شدن او از ترس انتشار عکس مربوطه است».

شورای ملی مقاومت

کمیسیون امنیت و ضدتروریسم
۵آبان ۱۳۹۸ (۲۷اکتبر ۲۰۱۹ )

سوئد - تواب تشنه به خون ایرج مصداقی -مقابل ایران ایر

سوئد - تواب تشنه به خون ایرج مصداقی -مقابل ایران ایر