728 x 90

پیام مریم رجوی به کارگران قهرمان نیشکر هفت‌تپه در یازدهمین روز اعتصاب

تظاهرات  اعتراضی کارگران نیشکر هفت تپه
تظاهرات اعتراضی کارگران نیشکر هفت تپه

به‌دنبال یازدهمین روز اعتصاب و تظاهرات اعتراضی کارگران زحمتکش نیشکر هفت‌تپه مریم رجوی رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت در پیامی گفت:

درود بر کارگران نیشکر هفت‌تپه که با شعار نه تهدید نه زندان دیگر اثر ندارد، علیه ستم و ظلمی که به کارگران روا می‌شود بپا خاسته و با شعار گرسنه‌ایم گرسنه، هر انسان آزاده‌ای را به قیام علیه رژیم غارتگر آخوندی فرا می‌خوانند.