728 x 90

خودکشی کارگر میدان نفتی هویزه در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق

 خودکشی کارگر میدان نفتی هویزه
خودکشی کارگر میدان نفتی هویزه

متأسفانه یک کارگر زحمتکش میدان نفتی «یادآوران» به نام عمران روشنی مقدم؛ روز چهارشنبه ۲۱خرداد در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق؛ اقدام به خودکشی کرد و جان باخت.

یکی از همکاران این کارگر پیرامون این واقعه دردناک گفت: «داستان عمران روشنی‌مقدم هم از این قرار است که با توجه به حقوق بسیار کم و ناچیز مؤسسه، که کفاف یک هفته را هم نمی‌کند، پس از دو ماه تأخیر در پرداخت حقوق، با مؤسسه تماس می‌گیرد و به آنها اعلام می‌کند که دیگر هیچ‌چیزی ندارد که به زن و بچه‌اش بدهد و از تأمین نان شب عاجز است که با جواب حقوق نداریم مواجه می‌شود و متأسفانه تصمیم به خودکشی می‌گیرد و در چاه نفتی (F۱۹) خود را به‌دار می‌آویزد».

یکی دیگر از کارگران این بخش نفتی پیرامون شرایط وخیم معیشتی کارگران اضافه کرد: «ما سال‌هاست که در میدان نفتی یادآوران کار می‌کنیم و در چند ماه گذشته پیمانکار مؤسسه نظم آفرینان قرارداد جدیدی برای ما آورد که باید همگی زیر آن را امضا می‌زدیم، اما به‌دلیل وجود بند‌های غیرعادلانه که اکثراًً به ضرر کارگر و به نفع پیمانکار تمام می‌شد و با کوچک‌ترین بهانه‌ای، پیمانکار اجازه داشت ما را از کار اخراج کند و خیلی از مزایا مانند بدی آب و هوا را از ما گرفت، از امضای آن امتناع کردیم ولی فشارها روزبه‌روز بر ما بیشتر شد و به هر که اطلاع دادیم کسی از ما کارگران حمایت نکرد، و حتی در جلسه‌یی که در فرمانداری هویزه با حضور معاون فرماندار و مسئول حفاظت اطلاعات و رئیس اداره کار هویزه برگزار شد نتیجه‌یی که حقوق کارگران این مؤسسه را تضمین کند، به‌دست نیآمد و شروط مؤسسه نظم آفرینان ایمان تغییر نکرد تا این‌که مجبور شدیم آن قرارداد را امضا کنیم».