728 x 90

پیام سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران به‌مناسبت پنجاه و یکمین سالگرد حماسه و رستاخیز سیاهکل

گرامیداشت پنجاه و يکمين سالگرد حماسه و رستاخيز سياهکل
گرامیداشت پنجاه و يکمين سالگرد حماسه و رستاخيز سياهکل

سازمان چريکهای فدايی خلق ايران به مناسبت پنجاه و يکمين سالگرد حماسه و رستاخيز سياهکل پیامی فرستاد. بخشهایی از این پیام که روز یکشنبه ۱۷بهمن ۱۴۰۰منتشرشد،  در زیر آمده است. (سند پی اف کامل پیام ضمیمه است)

 

پیام سازمان چریکهای فدایی خلق ایران به مناسبت پنجاه و يکمين سالگرد حماسه و رستاخيز سياهکل 

رستاخیز سیاهکل آذرخشی بود که با ﻏُرشی قدرتمند در شب تیره و تار ایران زمین، جوشش و تلاطمی ایجا کرد که تاثیر آن در تحوﻻت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی آن دوران تعیین‌کننده بود. این واقعیت را می‌توان از کُنشها و واکنش‌هایی که از آن زمان تاکنون از جانب دوستان و دشمنان خلق صورت گرفته درک کرد. این رویداد سِتُرگ با استقبال پرشور آگاهترین و پیشروترین زنان و مردانی که قلبشان برای آزادی و سوسیالیسم می‌تپد روبه‌رو شد... با وجود صف‌بندی و لجن‌پراکنی مشترک ارتجاع اسلامی، حزب توده و حرافان بی‌عمل علیه جنبش مسلحانه، سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران طی هشت سال مبارزه انقلابی و با پرداخت هزینه‌های سنگین در مبارزه بی‌امان با نهادهای سرکوبگر رژیم شاه، توانست پابرجا بماند و با وجود کمبودها و اشتباهاتش به ﯾﮏ جنبش اجتماعی بزرگ در آستانه انقلاب بهمن ۱۳۵۷ فرا رود.

 

پس از استقرار جمهوری اسلامی، گزافه‌گویان دست‌پرورده خمینی و گفتمان سازهای امنیت تلاش می‌کنند جوهر و درونمایه حماسه سیاهکل را با تحویل مشتی اراجیف وارونه جلوه داده و آن را سر و دُم بریده، در قَد و قواره تارﯾﺦ‌نگاری «انقلاب اسلامی» به جامعه تَحمیل کنند... سیاست ابلهانه پیروان معتقد و شرمگین خمینی اﯾن است که نیروی اجتماعی بزرگی که مداﻓﻊ آزادی و برابری است را بدون تارﯾﺦ درخشان، فاقد سنت انقلابی و تهی از اندیشه‌های پیشرو جلوه دﻫند. اما رویشها، خیزشها، جنبشها و قیامهای توده‌ای نشان داد که مبارزه فرودستان و تهیدستان برای «نان، کار و آزادی» و شور و شوق جوانان قیام‌کننده برای آزادی، سر باز ایستادن ندارد...

پس از خروش قدرتمند تهیدستان در دیماه۱۳۹۶ و به‌دنبال قیام پرتوان اقشار گوناگون مردم، به وﯾﮋه تهیدستان و فرودستان در هفته آخر آبان۱۳۹۸، سال جاری نیز همچون سالهای اخیر آکنده از هزاران حرکت اعتراضی و خیزش توده‌ای گردﯾد... . خیزش مردم اصفهان که با فراخوان کشاورزان متحصن در روز آدینه ۲۸ آبان و ۵ آذر سال جاری صورت گرفت، مهمترین و بی‌سابقه ترین حرکت اعتراضی در دوران حاکمیت جمهوری اسلامی بود...

 

شعبده‌بازی خامنه‌ای در روز آدینه ٢٨خرداد با فضاحتی بی‌سابقه و با تحریم اکثریت قاطع مردم روی صحنه رفت و بر تابلو وزارت کشور نام عامل قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال١٣٦٧ به‌عنوان برنده ثبت شد. آش این نمایش آن چنان شور بود که صدای آشپزان آن هم درآمد. در حالی‌که رسانه‌های حکومتی در حوزه‌های سوت و کور با ریاکاری و به فرمودهٔ ولی‌فقیه از «حماسه» دَم می‌زدند، جامعه شگرف‌ترین کُنش سیاسی خود به نام «تحریم» را به ثبت می‌رساند...

تحرﯾم سراسری انتخابات ترجمان مادی و ﻋملی شعار «اﺻلاح ﻃلب، اصولگرا – دیگه تمومه ماجرا» است. توده معترض به این وسیله نشان داد که امکان اصلاح یا تغییر شراﯾﻂ موجود را در چارچوب رژیم وﻻیت فقیه منتفی می‌داند و راه خود را فراروی بیراهه‌های حکومتی از ﻫر جنس و با هر رنگ می‌ﺟوید. برای نخستین بار در تارﯾﺦ رژیم وﻻیت فقیه، تحریم انتخابات آن به ﯾﮏ جنبش عمومی تبدﯾﻞ گردید که از دل خیزشهای اعتراضی، اعتصابها و اعتراضهای شهری و روستایی بیرون آمد و بدین سبب مضمون جهتگیری‌اش سرنگونی طلبی و شکل مبارزه‌اش رادیکال بود.

 

خواست اولیه و مقدم مردم ایران که همهٔ شیفتگان آزادی در راه آن پیکار می‌کنند، سرنگونی رژیم حاکم باهمه دسته‌بندیها و باندهای درونی آن و به سرانجام رساندن انقلاب دمکراتیک و استقرار یک نظام دمکراتیک و عرفی در ایران است. برای تحقق این خواست تاریخی مردم ایران است که ما از آلترناتیو شورای ملی مقاومت پشتیبانی کرده و به سهم خود در این ائتلاف دمکراتیک مداخله می‌کنیم. تلاشهای مذبوحانه برای درهم شکستن اتحاد ما در این شورا چه آگاهانه و از جانب نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی و چه ناآگاهانه و غرض‌ورزانه، نمی‌تواند خللی در عزم ما برای ادامه راهی که بدون تزلزل و فرصت‌طلبی انتخاب کرده‌ایم، ایجاد کند.

 

ما قیام همگانی و استفاده از تمامی اشکال مبارزه را حق مسلم مردم ایران می‌شماریم. سازمان ما ایجاد هسته‌های مخفی مقاومت، تشکیل هسته‌های کوچک رسانه‌ای و خبر رسانی، ایجاد کمیته‌های مخفی عمل و شوراهای هماهنگی، سازمان‌یابی برای نافرمانی مدنی و... را راه‌کارهای ایجاد بی‌شمار کانون‌های شورشی می‌داند. این راه‌کارها اشکال مناسب و عملی برای هماهنگی مبارزه کارگران، معلمان، کارمندان، مزدبگیران، پرستاران، دانش‌آموزان، دانشجویان و جوانان، زنان، روشنفکران، فرهنگیان و هنرمندان است و ما به سهم و توانایی خود در این مسیر تلاش می‌کنیم.

سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران همه ایرانیان آزادیخواه را به اتحاد و مبارزه برای ایجاد جبهه همبستگی به‌منظور سرنگونی رژیم استبدادی مذهبی ولایت فقیه و ایجاد یک جمهوری سکولار، دمکراتیک و مستقل فرا می‌خواند.

 

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/7513fe99-cb7d-4f58-b657-b6857b9b131f"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات