728 x 90

پیام دریافتی از داخل کشور - هزاران هزار تبریک

تصویری از آزادی آخرین دسته از زندانیان سیاسی در ۳۰دی ۱۳۵۷
تصویری از آزادی آخرین دسته از زندانیان سیاسی در ۳۰دی ۱۳۵۷

۳۰دی سالروز آزادی آخرین سری از زندانیان سیاسی زمان شاه و آزادی برادر مسعود عزیزمان و دیگر یارانش بر شما مبارک باشه.

روزی بسیار بزرگ و با شکوه و فراموش نشدنی که تاریخ ایران بخودش دید. استقبالی که انقلابیون و آزادیخواهان و اکثریت مردم بپا خواسته که به خیابونها آمده بودند تا دیکتاتوری سلطنت رو از بین ببرند و یکی از شعارهای اصلی شان، آزادی زندانیان سیاسی بود و وقتی زندانیان آزاد شدند همه در جلو در زندان جمع شدند و چه استقبال شایسته و باشکوهی از زندانیان انجام دادند. هزاران لعنت و نفرین ابدی بر خمینی دجال که انقلاب شکوهمند مردم رو تصاحب کرد و ایران آزادمان رو در اسارت خودش گرفت.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/e52dc447-27bd-4615-96ae-7be55ca3f188"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات