728 x 90

پیام تبریک جمعی از ورزشکاران در شمیرانات تهران به‌مناسبت ۵۶ امین سال تأسیس سازمان مجاهدین

اشرف ۳
اشرف ۳

بنام خداوند خلق و وطن

بخوان ای هموطن با من

بنام صبح آزادی

سپاس ایزد یکتا را که سازمان مجاهدین خلق ایران را طی دهه‌های متوالی ارتقاء بخشید و برای مردم ایران ماندگار ساخت. اینک پنجاه و ششمین سال حیات پربار سازمان را با اظهار تواضع و تعظیم به رهبری مقاومت و به مسئول اول سازمان و به مجاهدان اشرفی و کانون‌های شورشی شادباش می‌گوئیم.

سازمانی که بنیادش بر یگانگی و صدق و فدا و وفای به پیمان بوده و شرایط زمان و مکان مانعش نمی‌شود. پدیده نوینی که در هر مقطع با انطباقی فعال و پویا به مسئولیت روز خود عمل می‌کرده، ۵۶سال مبارزه بی‌امان ولی هر روز تر و تازه‌تر؛ کشجره طیبه اصلها ثابت و فرعها فی السماء.

تا آنجا که درک ما قد می‌دهد، دست‌آوردهای اساسی دوران حاضر را از برکت این سازمان داریم. مثل تعیین‌تکلیف حقیقت اسلام و مسلمانی با ارتجاع مذهبی، مثل آوردن خمینی دجال از ماه به چاه، مثل خاموش کردن آتش جنگ خانمان سوز ایران و عراق، و هم‌چون پرورش نسل زنان پیشتاز و مسئول مجاهد خلق و قرار گرفتن آنها در موضع رهبری و فرماندهی. مثل به باتلاق نشاندن برنامه خطرناک اتمی، مثل تضمین استقلال و آزادی آینده ایران و رهایی از استبداد شاه و شیخ برای همیشه. مثل ائتلاف پایدار شورای ملی مقاومت، مثل تحلیل بردن سیاست مماشات و باج دهی به رژیم و... .

بدون این دست‌آوردها فاشیزم مذهبی تا کجا پیش می‌تاخت و چه بر سر بشریت می‌آورد؟ اما آیا این دست‌آوردها به چه بهای سنگینی به‌دست آمد؟ ما ابعاد کامل آن را نمی‌دانیم ولی خبر داریم که چهار یا پنج نسل، پیاپی به قربانگاه رفتند از رهبران و مسئولان گرفته تا نوجوانان هوادار. و خبر داریم که اشرف یک و دو طاقت‌فرساترین فشارهای خونبار را تحمل کردند و قد خم نکردند، و اینک سومین اشرف که خواب از چشمان نظام ولایت فقیه ربوده است.

همانگونه که تولد سازمان مجاهدین خلق در شهریور سال۴۴ پاسخی به چه کنم چه کنم مبارزان دوران استبداد سلطنتی بود، امروزه روز هم کانون‌های شورشی پاسخی به چه‌کنم، چه‌کنم و چه‌شود، چه‌نشود امروز ماست. کانون‌های شورشی امید بخش و سوخت و ساز قیامهای نهایی مردم است. با این تفاوت که آن روز سازمان ابتدای کار بود و خود به تنهایی هم پیشتاز بود و هم رهبری مبارزه بود، و هم تدوین کننده ایدئولوژی و هم تربیت کننده کادر و هم عملیاتی بود و هم تئوری‌ساز و هم مؤسس بود ولی امروز این کانون‌ها محصول و ثمره‌ای هستند که از یک‌سو ریشه در مطالبات و خشم و خروش مردم دارند و از دیگر سو به استخوان‌بندی و اسکلت محکم اشرف۳ تکیه دارند و روح اتحاد را از شورای ملی مقاومت می‌گیرند و شور و غیرت درونی خود را بارز می‌کنند، مردم هر چه بیشتر کمک‌رسان و گسترش دهنده این کانونها باشند و به آن بپیوندند رهایی و آزادی زودتر میسر می‌شود. سلام بر کانون‌های شورشی.

در شرایط فعلی به خامنه‌ای می‌گوییم با پرچمداری کانون‌های شورشی آتش زیر خاکستر قیام‌ها شعله‌ور خواهد شد. و زمان حسابرسی نزدیک است. گذشت که هرگاه هوسی کنی گردن‌هایی برای طناب دار انتخاب کنی و به فکر عواقبش نباشی، تو و رئیس قوه‌ات بدانید که اعدام و شکنجه‌تان دیگر ترس آفرین نیست، بلکه بر سر خودتان خراب می‌شود. باید از اعدامها دست برداری و زندانیان را آزاد کنی. شک نکنید که صبحگاهان بدی در انتظارتان است.

آتش شعله برکش، آتش جواب آتش

مرگ بر خامنه‌ای، درود بر رجوی

سلام بر کانون‌های شورشی

جمعی از ورزشکاران شمیرانات تهران

۱۴/شهریور/۹۹