728 x 90

پشت تشدید اعدامها در ایران چیست؟- گزارشی از سایت لوانت لندن

تشدید اعدامها در ایران
تشدید اعدامها در ایران

سایت لوانت (لندن) با درج مطلبی به‌قلم سامی خاطر، سرعت و گستردگی اعدامها توسط رژیم ایران را با عنوان «کشتارهای حکومتی» نام می‌برد که «به‌عنوان ابزاری برای سرکوب سیاسی و فرار از سرنوشتی محتوم یعنی سرنگونی که در انتظارشان است استفاده می‌نمایند»... .
در این گزارش آمده است: ... تشدید دراماتیک اعدامها توسط مقامات رژیم ایران در هفته‌های اخیر، نقض جدی حق حیات به‌شمار می‌رود و باید محکومیت بین‌المللی را به‌دنبال داشته باشد. مقامات ایرانی از اواخر آوریل حداقل ۶۰نفر را در زندانهای مختلف در سراسر کشور اعدام کرده‌اند...
سایت لوانت با بیان این‌که جامعه جهانی بایستی برای توقف اعدامها که «به طرز وحشتناکی افزایش یافته است»، رژیم ایران را تحت فشار بگذارند نوشت، ... همانند همه اعتراضات قبلی که در ایران صورت گرفته بود، آخوندها انتظار داشتند که به‌سرعت جنبش‌های خیابانی را سرکوب کنند. آنها تنها ابزارهایی که فرهنگ حاکم دیکتاتوری برای سرکوب قیام در اختیارشان قرار داده، یعنی دستگیریهای امنیتی را در اختیار داشتند. با این حال، اعتراضات به بسیاری از شهرهای ایران گسترش یافت و سقف مطالبات آنها بالا گرفت و به اصرار بر سرنگونی کل رژیم آخوندی بالغ شد...
از سوی دیگر شاهد بروز گسترده‌ترین ترکیب اجتماعی در این قیام به نسبت تمامی خیزش‌های پیشین هستیم. زنان و جوانان در خط مقدم این قیام قرار دارند و شجاعت و اراده بالایی از خود نشان می‌دهند، ... این اعتراضات همراه با همبستگی چشمگیر میان اقوام مختلف و مشارکت پررنگ دانشجویان و هم‌چنین کارگران و افراد سرشناس که به آنها پیوستند، به یک انقلاب ملی تبدیل شد که تهدیدی جدی برای رژیم به‌شمار می‌رود و این امر علت واکنش‌های وحشیانه آن را توضیح می‌دهد. بنابراین اوضاع برای رژیم آخوندی، با اعمال قدرت حاکمیت دیکتاتوری خود، از طریق کشتن فرزندان مردم ایران درست نمی‌شود...(سایت لوانت ۲خرداد)

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/291cfa1e-6d79-45e4-8221-2b850efcc1d3"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات