728 x 90

پس‌لرزه‌های صحبت‌های خامنه‌ای در مورد اختلاف بین سران قوای رژیم

آخوند اژه‌ای رئیس قضاییه جلادان
آخوند اژه‌ای رئیس قضاییه جلادان

آخوند اژه‌ای رئیس قضاییه جلادان با اشاره به حرف‌های اخیر خامنه‌ای به سران دوقوه دیگر در مورد عدم هماهنگی در موضوعات اقتصادی امروز دوشنبه ۴اردیبهشت هشدار داد و گفت: امروز مسأله نخست کشور، مسأله اقتصادی و معیشت مردم و مهار تورم و رشد تولید است؛ قوای سه‌گانه باید در این رابطه با یکدیگر هماهنگی و هم‌افزایی کامل داشته باشند.

وی افزود: خامنه‌ای در دو فاصله نزدیک به هم، بر ضرورت همکاری کامل قوای سه‌گانه تأکید می‌کنند، مشخص می‌شود که خلأ‌هایی در این زمینه وجود دارد.

روزنامه سپاه پاسداران درباره توصیه خامنه‌ای به سران و کارگزاران رژیم در مورد پرهیز از حاشیه‌سازی نوشت: امروزه حاشیه‌سازی و سرگرم‌سازی توسط رسانه‌های گروهک‌ها دنبال می‌شود. شکل دیگری از سرگرم‌سازی و حاشیه‌سازی هم توسط برخی سیاست‌بازان و فرصت‌طلبان دنبال می‌شود که ناخواسته و ناآگاهانه بر همان مدار عناصر وابسته قرار گرفته و مرتکبان آن، نوعی عمله بی‌مزد هستند که بر شاخه نشسته، اما مشغول بریدن آن و زمینه‌سازی برای سقوط انتحاری گردیده‌اند.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/a01b2581-bb23-413e-9d96-f89159972077"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات