728 x 90

پروفسور ساشا شیهان: ایران برای توقف جنگهای بی‌پایان، به تغییر رژیم نیاز دارد

پرفسور ساشا شیهان
پرفسور ساشا شیهان

پروفسور ساشا شیهان روز ۱۹شهریور با درج مقاله‌ای در تاون هال نوشت: برای توقف جنگهای بی‌پایان ایران به تغییر رژیم نیاز دارد...

رفتار رژیم ایران با جنبش مخالفان ایرانی بسیار عجیب است که مهم‌ترین تهدید علیه نظام آخوندی است. این جنبش سال‌ها قبل از یازده سپتامبر به جهانیان درباره تهدید جهانی جدید بنیادگرایی اسلامی هشدار داد و شبکه‌های تروریستی و برنامه مخفیانه تسلیحات هسته‌یی رژیم را افشا کرد. اما جنبش به‌جای دریافت حمایت و تقدیر از تلاش‌های خود، با محدودیت‌های بی‌نظیری مواجه شده است زیرا قدرتهای غربی سیاست مماشات با تهران را در پیش گرفته‌اند... .

به مدت چهار دهه، قدرتهای جهانی به هزینه مردم ایران و جنبش مقاومت آنها در برابر رژیم تروریستی تسلیم شدند، در حالی که تهدید رژیم به‌طور خطرناکی تا مرز بی‌بازگشت افزایش یافت... .

خوب یا بد، تنها گزینه قابل قبولی که امروز برای جلوگیری از به دست آوردن اهرم مجهز به سلاح هسته‌یی توسط یک دولت تروریستی در هر منازعه بین‌المللی باقی مانده است، رویارویی با این حقیقت اجتناب‌ناپذیر است: مردم ایران باید برای ریشه‌کن کردن حکومت دینی و ایجاد تغییرات دموکراتیک پشتیبانی شوند...

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/4f7e010e-8a6d-4b76-96b1-e5e6fdbdfaa8"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات