728 x 90

پاسدار غلامرضا جلالی: آشوبهای پارسال فراخوانی و سازماندهی تو فضای سایبری بود مردم آمدند وسط و سازماندهی شده آمدند

ترس رژیم از قیام آبانی دیگر
ترس رژیم از قیام آبانی دیگر

وحشت رژیم آخوندی در سالگرد قیام آبان

پاسدار غلامرضا جلالی:

آشوبهای پارسال فراخوانی و سازماندهی تو فضای سایبری بود مردم آمدند وسط و سازماندهی شده آمدند

شبکه‌های اجتماعی خارجی مردم را سازماندهی، آموزش

هدایت حتی هدایت عملیاتی می‌کرد

برای ساخت کوکتل مولوتف و کجا را بزن و کجا را نزن

در بستر کاری به‌نام آشوب که می‌شود حوزه امنیتی

یعنی ۶مؤلفه با هم ترکیب شده آمد یک مدل آشوب را طراحی کرده

پاسدار غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل رژیم: «شما آشوبهای پارسال این موقع را بررسی بکنیم ما چند تا مؤلفه داشتیم با همدیگه یکی این‌که فراخوانی و سازماندهی تو فضای سایبری بود پس یکی از مؤلفه‌هایش می‌شود فضای سایبری، مردم آمدند وسط و سازماندهی‌شده آمدند وسط بعضی‌ها هم ناچار و به‌خاطر راهبندان ایجادشده ناخواسته آمدند وسط. در واقع مردم هم این وسط بودند، بعضی‌ها خواسته بعضی ناخواسته بعضی به اعتراض بنزین آمدند وسط. شبکه‌های اجتماعی خارجی مردم را سازماندهی، آموزش، هدایت حتی هدایت عملیاتی می‌کرد برای ساخت نمی‌دانم کوکتل مولوتف و کجا را بزن و کجا را نزن و از این حرفها انجام می‌داد. یعنی هم کار سایبری هم سازماندهی مردمی هم بکارگیری شبکه اجتماعی حالا اینها محورشان چی بود؟ محورشان اقتصاد مثلا فرض کنید اعتراض به قیمت بنزین که کار اقتصادی هست یا اعتراض به ناکارآمدی دولت نسبت به یک موضوع خاص، مثلا نسبت به یک پدیده‌یی ناراضی بودند آمدند وسط اینها شد ۵-۶تا مؤلفه. اینها همه‌اش آمد در بستر کاری به‌نام آشوب که می‌شود حوزه امنیتی، یعنی ۶مؤلفه با هم ترکیب‌شده آمد یک مدل آشوب را طراحی کرده». (تلویزیون شبکه۱ رژیم ۱۰آبان۹۹)