728 x 90

پاسدار تنگسیری: با لباس نظامی می‌خواستیم برویم یکی از استانها گفتند اینجا [مجاهد] زیاد هست مواظب باشید

پاسدار تنگسیری
پاسدار تنگسیری

پاسدار تنگسیری سرکرده نیروی دریایی سپاه پاسداران روز ۱۵مهرماه در تلویزیون حکومتی شبکه بوشهر با اعتراف به گسترش مردمی و حضور مجاهدین در کوچه و خیابان شهرهای ایران در سال۶۰ گفت: با لباس نظامی می‌خواستیم برویم یکی از استانها گفتند اینجا مجاهد زیاد هست مواظب باشید

پاسدار تنگسیری گفته است: شما سال۶۰ را یادتان هست اون بزرگان مجلس سال۶۰ ما در بحبوحه دفاع بودیم ما درگیر جنگ بودیم تازه عملیات ثامن الائمه را پشت سر گذاشته بودیم اما پشت جبهه صداهایی بسیار می‌آمد. مجاهدین ۱۷۰هزار نفر (منظور ۱۷هزار) را کشته بودند.

در یک ماه پشت سر هم رئیس جمهور نخست‌وزیر رئیس قوه قضاییه ۷۲نفر از مسئولان این کشور را، من یادم هست با لباس نظامی که می‌خواستیم برویم یکی از استانها من اسم نمی‌آورم به ما می‌گفتند اینجا [مجاهد] زیاد هست مواظب باشید اینها چاقو به شما می‌زنند.

یا من یادم هست بعد از عملیات فتح‌المبین و قبل از عملیات بیت‌المقدس ما به دیدار امام رسیدیم ما را بردند در پادگان امام حسن از پادگان امام حسن تا جماران که می‌خواستیم برویم چقدر اسکورت گذاشتند که این ماشین‌ها را منفجر نکنند ما همه این چیزها را به چشم دیدیم...

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/136e9ad2-9d28-4258-9759-129a02995105"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات